ปี 2562 / 2019

-------------------------------------------------------------------------

 คุณแม่โรสลิน และตัวแทนคณะซิสเตอร์ ร่วมฉลอง 100 ปี คณะรักกางเขน แห่ง เชียงหวาง วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562

 คณะซิสเตอร์ และผู้ฝึกหัดของคณะ ร่วมต้อนรับพระสันตะปาปาฟรังซิส ระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2562

 คณะซิสเตอร์ และผู้ฝึกหัดของคณะ จัดค่ายกระแสเรียก ณ บ้านสวนมารีย์ จ.ปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2562

 คุณแม่โรสลิน และตัวแทนสมาชิก เยี่ยมศูนย์คาทอลิกแม่ต้าน จ.ตาก (สนามงานแพร่ธรรมใหม่ของคณะ) วันที่ 2 ตุลาคม 2562

 ฉลองเทิดทูนกางเขน และพิธีรับฆราวาสรักไม้กางเขน รุ่นที่ 7 วันที่ 14 กันยายน 2562

 คณะซิสเตอร์ร่วมสัมมนา "Safeguarding of Minors and Vulnerable Persons" วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ สำนักอธิการเจ้าคณะพระมหาไถ่ มีนบุรี

 คณะซิสเตอร์เข้ารับฟังการเสวนาหัวข้อ "ขุมทรัพย์ 350 ปี ท่านลาโน ฯ" วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน จ.นครปฐม

 ปฐมนิเทศผู้สนใจเป็นฆราวาสรักไม้กางเขน รุ่นที่ 7 แขวงปราจีนบุรี วันที่ 24 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนมารีวิทยา จ.ปราจีนบุรี

 คณะซิสเตอร์ร่วมการประชุมสัมมนาประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 18 - 21 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเอเชีย พัทยา จ.ชลบุรี

 ปฐมนิเทศผู้สนใจเป็นฆราวาสรักไม้กางเขน รุ่นที่ 7 แขวงจันทบุรี วันที่ 17 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จ.จันทบุรี

 ซ.เพ็ชรรัตน์ สุขสำราญ เข้าร่วมประชุมเตรียมงานชุมนุมเยาวชนคาทอลิก วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ สำนักอธิการเจ้าคณะซาเลเซียน หัวหมาก

 ซ.วรนุช ประนอมมิตร เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสตรี ฯ วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ อาคารสภาพระสังฆราช ฯ

 สมาชิกกลุ่มที่ 2 ร่วมศึกษาเอกสารร่วมกัน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 10-12 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนมารีวิทยา กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

 คุณแม่โรสลิน ซ.ขวัญเรียม และ ซ.ยงศรี ร่วมประชุมประจำปีกับพี่น้องรักกางเขน ระหว่างวันที่ 4-10 สิงหาคม 2562 ประเทศเวียดนาม

 สมาชิกกลุ่มที่ 1 ร่วมศึกษาเอกสารร่วมกัน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนมารีวิทยา กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

 นักศึกษาCPE จากโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เยี่ยมเยียนซิสเตอร์อารามบ้านแม่ ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2562

 สหพันธ์รักกางเขนประชุมสามัญ วันที่ 19 มีนาคม 2562 ณ สวนฟาติมาการ์เด้น กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

 ชุมนุมศิษย์เก่าฟาติมา ณ สวนฟาติมาการ์เด้น กบินทร์บุรี ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2562

 ฟื้นฟูจิตใจฆราวาสรักไม้กางเขนประจำปี เขตจันทบุรี ณ อารามศูนย์กลางคณะฯ วันที่ 9 มีนาคม 2562

 ฟื้นฟูจิตใจฆราวาสรักไม้กางเขนประจำปี เขตปราจีนบุรี ณ โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562

 งานวันนักบวชสากล โอกาสครบรอบ 350 ปี แห่งการสถาปนามิสซังสยาม ณ วัดนักบุญยอแซฟ จ.อยุธยา วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

 คุณพ่อคณะผู้บริหารคณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ เดินทางมาเยี่ยมเยียนคณะซิสเตอร์อารามศูนย์กลาง วันที่ 28 มกราคม 2562

5 - 4 - 3 - 2 - 1