กลุ่มนักศึกษา Clinical Pastoral Education (CPE) จากโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เยี่ยมเยียนซิสเตอร์อารามบ้านแม่

โดยการนำของ คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ จิตตาธิการโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ และมาเซอร์ลอเรนซ์ โพธิเนตร

ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2562