คณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี จัดงานชุมนุมศิษย์เก่าฟาติมา

เพื่อให้สมาชิกศิษย์เก่าได้มีโอกาสพบปะ พูดคุย ฟื้นฟูชีวิตจิตร่วมกัน

ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2562 ณ สวนฟาติมาการ์เด้น กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี