สมาชิกรักกางเขน แห่ง จันทบุรี กลุ่มที่ 1 ร่วมศึกษาเอกสารร่วมกัน ครั้งที่ 2 เพื่อเตรียมการประชุมสมัชชา

ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนมารีวิทยา กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี