ซ.เพ็ชรรัตน์ สุขสำราญ เข้าร่วมประชุมเตรียมงานชุมนุมเยาวชนคาทอลิก อายุ 15-17 ปี

ของสหพันธ์อธิการเจ้าคณะนักบวชในประเทศไทย

ซึ่งเป็นโครงการร่วมกันของบรรดานักบวชคณะต่างๆ ในโอกาสฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ สำนักอธิการเจ้าคณะซาเลเซียน หัวหมาก กรุงเทพฯ