ปี 2563 / 2020

-------------------------------------------------------------------------

 โปสตุลันต์ของคณะ รับการอบรมร่วมกับโปสตุลันต์คณะอื่นๆ ระหว่างวันที่16 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์นักบวชหญิง สามพราน จ.นครปฐม

 คณะซิสเตอร์และฆราวาสรักไม้กางเขน ร่วมแสวงบุญ ตามรอยเท้าท่านลัมแบรต์ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดนักบุญยอแซฟ จ.อยุธยา

 คุณแม่โรสลินและคณะซิสเตอร์ร่วมการฉลอง 350 ปีรักกางเขน แห่ง เกียงลาว-บุยชู เวียดนาม ระหว่างวันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2563

 ซ.วรนุช เป็นวิทยากร การสัมมนาสตรีระดับชาติ 11 สังฆมณฑล ระหว่างวันศุกร์ที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์สังฆมณฑลเชียงใหม่

 ซิสเตอร์กลุ่มลูกจันท์พักผ่อนประจำปีร่วมกัน ที่ จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2563

 คณะซิสเตอร์ ผู้ฝึกหัด ของคณะ ร่วมมิสซาบูชาขอบพระคุณโอกาสวันนักบวชสากล วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดพระหฤทัย ศรีราชา จ.ชลบุรี

 ซิสเตอร์เข้ารับฟังการบรรยาย โดย Sr. Judette Gallares, RC ระหว่างวันที่ 27-31 มกราคม 2563 ณ สำนักอธิการเจ้าคณะพระมหาไถ่ มีนบุรี กรุงเทพฯ

 คณะสงฆ์รอยแผลศักดิ์สิทธิ์ เยี่ยมเยียน ซิสเตอร์ที่อารามบ้านแม่ และเยี่ยมชมโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ฝั่งอนุบาล วันที่ 30 มกราคม 2563

ซ.ขวัญเรียม เพียรรักษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคาทอลิก เพื่อพระคัมภีร์ ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2020 ณ บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม

 

4 - 3 - 2 - 1