คุณแม่โรสลิน และคณะซิสเตอร์ผู้แทน ร่วมฉลอง 350 ปี รักกางเขน แห่ง เกียงลาว-บุยชู ประเทศเวียดนาม

ระหว่างวันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2563

คณะรักกางเขน แห่ง เกียงลาว-บุยชู เป็นคณะรักกางเขนคณะแรก

ที่พระสังฆราชลัมแบรต์ เดอ ลา ม็อต ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2213/ค.ศ.1670

กลับสู่หน้าหลัก คณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี