คติพจน์
ตราสัญลักษณ์
พระพรพิเศษ
เป้าหมาย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
การอบรม
โรงเรียนของคณะ
     - สตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี
     - ยอแซฟวิทยา ท่าใหม่
     -
มารดานุสรณ์ ตราด
     - มารีวิทยา ปราจีนบุรี
     - มารีวิทยา กบินทร์บุรี
     มารีวิทยา ศรีมโหสถ
     - ลัมแบรต์พิชญาลัย นายายอาม

สนามงานแพร่ธรรม
สหพันธ์รักกางเขน
ฆราวาสรักกางเขน
ศูนย์อภิบาล ฯ รักกางเขน จันท์
     - Facebook ศูนย์อภิบาลฯ
ภารกิจ ปี 2020
ปฏิทินคณะ (มกราคม 2021)

 

 

 
  

เดือนมกราคม 2564/2021

7 มกราคม
ซ.เรมอนด์  วารุณี  ลออสิทธิภิรมย์

13 มกราคม
ซ.เวรอนีกา  ไฉน  ขมสนิท          
ซ.เวรอนีกา กัลยา  ยุติธรรม
ซ.เวโรนีกา นิตยา ชงโคพนาเวศ   
ซ.เวโรนีกา จันทร์สม ต๊ะนุ

16 มกราคม
ซ.มาแซลลี  สุภา เต็มศิริพันธุ์

19 มกราคม
ซ.มารีโอ  พัฒนา  นาวารัตน์

21 มกราคม
ซ.อักแนส อาริณี วงษ์ไพบูลย์
ซ.อักแนส วัลภา ธารน้ำเดชา

 

เดือนมกราคม 2564/2021

20 มกราคม
+ ซ.ลูชีอา  กาทาริน  ซุน  โกศาคาร 
(2000)

23 มกราคม
+ ซ.อักแนส  ดอมินิก  ชนิดา วงศ์ชีรี
(2010)

27 มกราคม
+ ซ.โรซา เรยีนา  ซา  เพชรจินดา
(1993)

 

 

 
บ้านสวนมารีย์

สถานที่ : อบรมสัมมนา / เข้าเงียบ

ที่อยู่ : 111 ม.14 ต.ดงขี้เหล็ก
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

สนใจติดต่อได้ที่ :083-1587497

E-mail :
bansuan.maree@gmail.com

Facebook : บ้านสวนมารีย์

 

 

ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้าผู้ถูกตรึง ดวงใจลูกแสวงหาพระองค์พระองค์แต่ผู้เดียว ลูกขอเทิดทูนพระองค์ เพราะโดยกางเขนศักดิ์สิทธิ์นี้ พระองค์ทรงช่วยประชากรของพระองค์ให้รอด อาแมน.

 


 

 

 

 

 

 

 

คุณแม่โรสลิน คณะซิสเตอร์ และฆราวาสรักไม้กางเขน ร่วมจาริกแสวงบุญ

"กตัญญู ฟื้นฟู สืบสาน" ตามรอยเท้าท่านลัมแบรต์ ณ วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา

 

 

 

 

คุณแม่โรสลิน และคณะซิสเตอร์ผู้แทน

ร่วมฉลอง 350 ปี รักกางเขน แห่ง เกียงลาว-บุยชู ประเทศเวียดนาม

 

 

 

 

โปสตุลันต์ของคณะ เข้ารับการอบรมหัวข้อ

"Following and Responding God's Call"

 

 

 

 

ซ.วรนุช เป็นวิทยากร ในการสัมมนาสตรีระดับชาติ (11 สังฆมณฑล)

ณ ศูนย์สังฆมณฑลเชียงใหม่

 

 

 

 

ซิสเตอร์กลุ่มลูกจันท์ พักผ่อนประจำปีร่วมกัน

โดยเดินทางไป ศูนย์รักกางเขน แม่จัน และร่วมพิธีเสกวัด น. เทเรซา แห่ง พระกุมารเยซู

 

 

 

คณะซิสเตอร์ ผู้ฝึกหัด ของคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี

ร่วมมิสซาบูชาขอบพระคุณพร้อมกับคณะนักบวชชาย-หญิง โอกาสวันนักบวชสากล

 

 

 

 

ซิสเตอร์สี่ท่านจากคณะของเรา เข้าร่วมรับการอบรม Sabbatical Program

และรับฟังการบรรยาย โดย ซิสเตอร์ Judette Gallares, RC

 

 

 

 

คณะสงฆ์รอยแผลศักดิ์สิทธิ์ เยี่ยมเยียน สวัสดีปีใหม่ ซิสเตอร์ที่อารามบ้านแม่

และเยี่ยมชมโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ฝั่งอนุบาล

 

 

 

ซ.ขวัญเรียม เพียรรักษา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคาทอลิก เพื่อพระคัมภีร์

เพื่อรายงานกิจกรรมด้านพระวาจา

 

 

 

 

คุณแม่โรสลิน และตัวแทนคณะซิสเตอร์ ร่วมแสดงความยินดีและโมทนาคุณพระเป็นเจ้า

โอกาสฉลอง 100 ปี คณะรักกางเขน แห่ง เชียงหวาง

 

 

 

 

คณะซิสเตอร์ และผู้ฝึกหัดของคณะ ร่วมในการรับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส

โอกาสเสด็จเยือนประเทศไทย

 

 

 

 

คณะซิสเตอร์ และผู้ฝึกหัดของคณะ จัดค่ายกระแสเรียก

ณ บ้านสวนมารีย์ จ.ปราจีนบุรี

 

 

 

 

คุณแม่โรสลิน ศรีไพร และตัวแทนสมาชิกเยี่ยมเยีบน

ศูนย์คาทอลิกแม่ต้าน จ.ตาก (สนามงานแพร่ธรรมใหม่ของคณะ)

 

 

 

 

มิสซาบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองเทิดทูนกางเขน

และพิธีรับฆราวาสรักไม้กางเขน รุ่นที่ 7

 

 

 

 

คณะซิสเตอร์เข้ารับการสัมมนา

หัวข้อ "Safeguarding of Minors and Vulnerable Persons"

 

 

 

 

คณะซิสเตอร์เข้ารับฟังการเสวนาเชิงวิชาการ

หัวข้อ "ขุมทรัพย์ 350 ปี - ท่านลาโน นักโทษ นักบุญ?"

 

 

 

 

คณะซิสเตอร์ร่วมการประชุมสัมมนาประจำปีการศึกษา 2562

หัวข้อ "การศึกษาคาทอลิกในโลกอนาคต"

 

 

 

 

ปฐมนิเทศฆราวาสรักไม้กางเขน แขวงปราจีนบุรี

เพื่อเข้าเป็นฆราวาสรักไม้กางเขน รุ่นที่ 7

 

 

 

 

ปฐมนิเทศฆราวาสรักไม้กางเขน แขวงจันทบุรี

เพื่อเข้าเป็นฆราวาสรักไม้กางเขน รุ่นที่ 7

 

 

 

 

ซ.เพ็ชรรัตน์ สุขสำราญ เข้าร่วมประชุมเตรียมงานชุมนุมเยาวชนคาทอลิก

ของสหพันธ์อธิการเจ้าคณะนักบวชในประเทศไทย

 

 

 

 

ซ.วรนุช ประนอมมิตร เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสตรี ฯ

ณ อาคารสภาพระสังฆราช ฯ

 

 

 

 

สมาชิกรักกางเขน แห่ง จันทบุรี กลุ่มที่ 2

ร่วมศึกษาเอกสารร่วมกัน ครั้งที่ 2 เพื่อเตรียมการประชุมสมัชชา

 

 

 

 

คุณแม่โรสลิน ซ.ขวัญเรียม และ ซ.ยงศรี ร่วมประชุมประจำปีกับพี่น้องรักกางเขน

เวียดนาม ไทย ลาว กัมพูชา และสหรัฐอเมริกา ในหัวข้อเรื่องการแพร่ธรรม ณ ประเทศเวียดนาม

 

 

 

 

สมาชิกรักกางเขน แห่ง จันทบุรี กลุ่มที่ 1

ร่วมศึกษาเอกสารร่วมกัน ครั้งที่ 2 เพื่อเตรียมการประชุมสมัชชา

 


"ถ้าความต้องการของเราไม่ตรงกับที่พระเจ้าต้องการ เราต้องหยุดและสวดภาวนา เพื่อขอให้พระเจ้าทรงช่วยเหลือเรา และเดินต่อไปในสายพระเนตร" (พระสันตะปาปาฟรังซิส) 

 

 

 

 

 

 

 


อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
อัครสังฆมณฑลท่าแร่
สังฆมณฑลเชียงใหม่
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

 

 

 

  

 

 

 

 


- คณะนักบวช -

ชมรมอธิการิณี
คณะรักกางเขน แห่ง อุบล ฯ
คณะรักกางเขน แห่ง ท่าแร่
คณะพระหฤทัย ฯ
คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
คณะพระกุมารเยซู
คณะอุร์สุลิน
คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์
คณะพระราชินีมาเรีย
คณะซาเลเซียน
คณะพระมหาไถ่
คณะภราดาเซนต์คาเบรียล
คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมล ฯ
คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์
คณะคามิลเลียน
คณะภราดาลาซาล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี

108 หมู่ 5 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 โทร. 0-3931-2425 , 0-3932-5305 โทรสาร. 0-3932-4545 E-mail : lcc.lovers@gmail.com