สหพันธ์คณะภคินีรักกางเขน แห่ง ประเทศไทยและลาว

(Federation of the Lovers of Thailand and Laos)

 

                       ประวัติ ความเป็นมา สหพันธ์คณะภคินีรักกางเขน แห่ง ประเทศไทยและลาว

                                  - คณะรักกางเขน  แห่ง  จันทบุรี                                          www.lcc-th.com

                                  - คณะรักกางเขน  แห่ง  อุบลราชธานี                                  www.lcubon.com

                                  - คณะรักกางเขน  แห่ง  ท่าแร่                                            www.crosstharae.or.th

                                  - คณะรักกางเขน  แห่ง  เชียงหวาง