เดือนกันยายน พ.ศ.2561 / ค.ศ.2018
------------------------------------------------------------

วันที่

 

รายการ

 

5
เริ่มทำนพวารเตรียมฉลองเทิดทูนกางเขน
14-16
ฉลองเทิดทูนกางเขน
18-30
สมาชิกแสวงบุญ โปรตุเกส-สเปน-ฝรั่งเศส-สวิส-โรม