เดือนมกราคม พ.ศ.2564 / ค.ศ.2021
------------------------------------------------------------

วันที่

 

รายการ

 

1 วันขึ้นปีใหม่ สมโภชพระนางมารีย์ พระชนนีพระเป็นเจ้า
9 เข้าเงียบประจำเดือนระดับกลุ่มบ้าน
19 ประชุมคณะผู้บริหาร