เดือนกันยายน พ.ศ.2560 / ค.ศ.2017
------------------------------------------------------------

วันที่

 

รายการ

 

2

เข้าเงียบประจำเดือน ระดับกลุ่มบ้าน

5-9

สัมมนา หัวข้อ "Travelling Always with the Virtue Which is a Pilgrim Virtue: Joy"
โดย Sr.Linda Lizada rc. ณ ศูนย์นักบวชหญิง สามพราน

5

เริ่มทำนพวารเตรียมฉลองเทิดทูนกางเขน

5

ประชุมคณะผู้บริหาร

6

ประชุมฝ่ายการศึกษา

14

ฉลองเทิดทูนกางเขน ระดับกลุ่มบ้าน

15-17

Workshop 7 มหัศจรรย์แห่งชีวิต จิตวิญญาณ ความสุข ความรัก
โดย อ.นริศ มณีขาว ณ ศูนย์นักบวชหญิง สามพราน