เดือนเมษายน พ.ศ.2562 / ค.ศ.2019
------------------------------------------------------------

วันที่

 

รายการ

 

1-5
สัมมนาคณะ
6
ฉลองสมโภชการปฏิญาณครบรอบ 70 ปี 60 ปี 50 ปี และปฏิญาณตนตลอดชีพ
14
วันอาทิตย์ใบลาน
15-20
สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์
21
วันอาทิตย์ปัสกา