โรงเรียนสังกัดคณะรักกางเขน  แห่ง  จันทบุรี

1.โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี    

www.sm.ac.th

2.โรงเรียนยอแซฟวิทยา อ.ท่าใหม่  จ.จันทบุรี         

www.jo.ac.th

3.โรงเรียนมารีวิทยา อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี  

www.maree.ac.th

4.โรงเรียนมารดานุสรณ์ อ.เมือง  จ.ตราด     

www.mandanusorn.ac.th

5.โรงเรียนมารีวิทยา อ.ศรีมโหสถ  จ.ปราจีนบุรี

www.marysri.ac.th

6.โรงเรียนมารีวิทยา อ.กบินทร์บุรี  จ.ปราจีนบุรี     

www.marykabin.ac.th

7.โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 

www.lambert.ac.th