ปี 2561 / 2018

-------------------------------------------------------------------------

  คณะรักกางเขน แห่ง ฟานเที๊ยส เวียดนาม เดินทางมาเยี่ยมเยียนคณะซิสเตอร์ของเรา วันที่ 29 ธันวาคม 2561

  พระสังฆราชสิริพงษ์ ร่วมกับคณะสงฆ์อาสนวิหารฯ และคณะคามิลเลียน ให้พรโอกาสวันคริสต์มาส่ วันที่ 24 ธันวาคม 2561

  คุณแม่โรสลินเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสหพันธ์อธิการเจ้าคณะนักบวช วันที่ 27 สิงหาคม 2561

  สัมมนา "ตามรอยพ่อลัมแบรต์ ในงานอภิบาลแพร่ธรรม" ณ ฟาติมาการ์เด้น กบินทร์บุรี (สิงหาคม 2561)

  คณะซิสเตอร์และฆราวาสรักไม้กางเขนเยี่ยมเยียนผู้ต้องขัง ณ เรือนจำกลางชลบุรี วันที่ 8 สิงหาคม 2561

  รวมสหพันธ์คณะภคินีรักกางเขน แห่ง ประเทศไทยและลาว ระหว่างวันที่ 27-30 กรกฎาคม 2561

  งานปลงศพซิสเตอร์ฟรังกา กะวิน สฤษดิกิจ โดย พระคุณเจ้า ซิลวิโอ สิริพงษ์ จรัสศรี วันที่ 13 สิงหาคม 2561

  มิสซาบูชาขอบพระคุณโอกาสโมทนาคุณพระเจ้าในชีวิตนักบวช วันที่ 21 เมษายน 2561

 รับฟังการบรรยาย หัวข้อ "ภาพลักษณ์ของแม่พระกับชีวิตนักบวช" ระหว่างวันที่ 17-18 เมษายน 2561

  วันนักบวชสากล สังฆมณฑลจันทบุรี ณ อารามรักกางเขน จันทบุรี วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561

5 - 4 - 3 - 2 - 1