คณะซิสเตอร์และฆราวาสรักไม้กางเขนเยี่ยมเยียน และสอนคำสอนผู้ต้องขัง

ณ เรือนจำกลางชลบุรี วันที่ 8 สิงหาคม 2561