คุณแม่โรสลินเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสหพันธ์อธิการเจ้าคณะนักบวชในประเทศไทย

เพื่อประชุมวางแผนงานของสหพันธ์ฯร่วมกัน

ณ สำนักงานมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ซอยทองหล่อ

วันที่ 27 สิงหาคม 2561