คณะซิสเตอร์รักกางเขน แห่ง จันทบุรี เข้าร่วมสัมมนา

"ตามรอยพ่อลัมแบรต์ ในงานอภิบาลแพร่ธรรม"

ณ ฟาติมาการ์เด้น กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

โดยแบ่งกลุ่มเยี่ยมเยียนออกหลายแห่ง

อาทิ เช่น ชุมชนตลาดทางรถไฟ, โรงพยาบาลกบินทร์บุรี, ฯลฯ

 

 

กลุ่มที่ 1: ระหว่างวันที่ 11-12 สิงหาคม 2561

 

 

กลุ่มที่ 2: ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2561

 

 

กลุ่มที่ 3: ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2561