คุณแม่โรสลิน ศรีไพร และตัวแทนสมาชิกเยี่ยมเยียน

ศูนย์คาทอลิกแม่ต้าน จ.ตาก (สนามงานแพร่ธรรมใหม่ของคณะ)

โดยมีคุณพ่ออองตวน พระสงฆ์ MEP ผู้ดูแลศูนย์ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

วันที่ 2 ตุลาคม 2562