คณะซิสเตอร์รักกางเขน แห่ง จันทบุรี รับฟังการบรรยาย

หัวข้อ "ภาพลักษณ์ของแม่พระกับชีวิตนักบวช" โอกาสสัมมนาประจำปี

โดย คุณพ่อ เอกมัย เหลือหลาย คณะภารดาน้อย กาปูชิน

ระหว่างวันที่ 17-18 เมษายน 2561 ณ อารามศูนย์กลางคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี