ปี 2560 / 2017

-------------------------------------------------------------------------

  คณะซิสเตอร์อารามบ้านแม่ นำพระพรขององค์พระกุมารเจ้า โอกาสคริสต์มาสและปีใหม่ แด่ผู้ต้องขัง วันที่ 13 ธันวาคม 2560

  โรงเรียนมารดานุสรณ์ ตราด มอบข้าวกล้องแด่ซิสเตอร์อารามบ้านแม่ เพื่อนำไปใช้ในงานอภิบาล วันที่ 7 ธันวาคม 2560

  คณะซิสเตอร์เข้าเงียบประจำปี หัวข้อ "ชีวิตของโมเสส" โดยพระสังฆราชประธาน ศรีดารุณศีล ระหว่างวันที่ 15-21 ตุลาคม 2560

  พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ โมทนาคุณพระเจ้า โอกาสเสกและเปิดอารามหลังใหม่ "อารามแม่พระฟาติมา" วันที่ 14 ตุลาคม 2560

  บรรยากาศ ก่อนและหลัง พิธีเสกและเปิด "อารามแม่พระฟาติมา" คณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี วันที่ 14 ตุลาคม 2560

  ต้อนรับคณะซิสเตอร์รักกางเขน ท่าแร่ และ ตู๋ดึ๊ก เวียดนาม เพื่อร่วมพิธีเปิด เสกอารามใหม่ วันที่ 13 ตุลาคม 2560

  วจนพิธีกรรมไว้อาลัย ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช รัชการลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2560

  ค่ายกระแสเรียกสัมผัสชีวิตประจำปีของคณะรักกางเขน จันท์ ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2560

  คณะซิสเตอร์อารามบ้านแม่ต้อนรับซิสเตอร์คณะรักกางเขน ตู๋ดึ๊ก เวียดนามและฆราวาส วันที่ 26 สิงหาคม 2560

 สัมมนาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 ระหว่างวันที่ 20-23 สิงหาคม 2560

 คุณแม่ศรีไพร กระทอง และซิสเตอร์อีกสามท่าน เข้าร่วมประชุมสัมมนากับสหพันธ์รักกางเขน แห่ง เวียดนาม ระหว่างวันที่ 1-6 สิงหาคม 2560

 คณะซิสเตอร์ร่วมศึกษาจิตตารมณ์ผู้ก่อตั้งคณะ ตลอดเดือนกรกฎาคม 2560

 ซ.วรนุช ผู้รับผิดชอบแผนกสตรีสังฆมณฑลจันท์ฯ ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์ฯ จัดกิจกรรมให้กับผู้ต้องขังหญิง วันที่ 11 กรกฎาคม 2560

  คณะซิสเตอร์เข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ "Happy, Meaningful Religious Life Today" ระหว่างวันที่ 3-6 กรกฎาคม 2560

  ต้อนรับพระสังฆราชปรีดา จากประเทศลาว และฉลองศาสนนามนักบุญเปโตรและเปาโล วันที่ 1 กรกฎาคม 2560

  พิธีอำลาและมิสซาปลงศพ ซิสเตอร์ กลอตินดา พังงา แซ่ตั๊น วันที่ 29 มิถุนายน 2560

  โมทนาคุณพระเจ้าพร้อมกับซิสเตอร์ผู้ปฏิญาณตนตลอดชีพ ฉลอง 25, 50, 60 ปีในชีวิตนักบวช วันที่ 22 เมษายน 2560

  พิธีปฏิญาณตนครั้งแรกของซิสเตอร์ 4 ท่าน และการต่อคำปฏิญาณของซิสเตอร์ยุวภคินี 4 ท่าน วันที่ 21 เมษายน 2560

  สัมมนาคณะประจำปี หัวข้อ "ความชื่นชมยินดีในชีวิตนักบวช" วันที่ 18-19 เมษายน 2560

  พิธีอำลาและมิสซาปลงศพ ซิสเตอร์ คัธริน อุมาภรณ์ ทวีการ วันที่ 17 เมษายน 2560

  พระสังฆราชสิริพงษ์ จรัสศรี เยี่ยมเยียนและอวยพรคณะซิสเตอร์อารามบ้านแม่โอกาสปัสกา วันที่ 15 เมษายน 2560

  คณะซิสเตอร์อารามบ้านแม่ และผู้ฝึกหัด เยี่ยมผู้สูงวัยรอบอาสนวิหารฯ โอกาสวันสงกรานต์ วันที่ 13 เมษายน 2560

  ฟื้นฟูจิตใจฆราวาสรักไม้กางเขน โดย พระสังฆราช โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล วันที่ 25 มีนาคม 2560

  วันนักบวชสากล สังฆมณฑลจันทบุรี ณ วัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม จ.ชลบุรี วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560

5 - 4 - 3 - 2 - 1