ซิสเตอร์บุญเลิศ โยธารักษ์ คณะตัวแทนครู และนักเรียนโรงเรียนมารดานุสรณ์ ตราด

มอบข้าวกล้องให้กับอารามบ้านแม่ เพื่อนำไปแบ่งปันแก่ผู้ขัดสนในงานอภิบาล

ณ อารามรักกางเขน แห่ง จันทบุรี วันที่ 7 ธันวาคม 2560