พิธีปฏิญาณตนครั้งแรกของซิสเตอร์ 4 ท่าน และการต่อคำปฏิญาณของซิสเตอร์ยุวภคินี 4 ท่าน

พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับพระคุณเจ้าซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี โอกาสฉลองศาสนนาม

และฉลองครบรอบ 50ปี ชีวิตสงฆ์ของคุณพ่อเปโตร สมัคร เจ็งสืบสันต์ จิตตาธิการอาราม

โดยพระสังฆราช ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธี

วันที่ 21 เมษายน 2560 ณ อารามแม่พระฟาติมา จันทบุรี