พระสังฆราช ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เยี่ยมเยียนและอวยพรคณะซิสเตอร์อารามบ้านแม่

โอกาสวันปัสกาที่จะมาถึง

วันที่ 15 เมษายน 2560 ณ อารามแม่พระฟาติมา จันทบุรี