พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ร่วมกับคณะสงฆ์อาสนวิหารฯ และคณะคามิลเลียน

เยี่ยมเยียนและให้พรโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ อารามศูนย์กลาง คณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี