งานรวมพลังรักกางเขน ครั้งที่ 8 สหพันธ์คณะภคินีรักกางเขน แห่ง ประเทศไทยและลาว

เพื่อฟื้นฟูจิตตารมณ์และแนวทางชีวิตฝ่ายจิต

ตามคำสอนของพระสังฆราชลัมแบรต์ เดอ ลา ม็อต

ระหว่างวันที่ 27-30 กรกฎาคม 2561

ณ ศูนย์กลางคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี