ผู้แทนคณะสงฆ์รอยแผลศักดิ์สิทธิ์ เยี่ยมเยียน สวัสดีปีใหม่ ซิสเตอร์ที่อารามบ้านแม่

และเยี่ยมชมโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ฝั่งอนุบาล วันที่ 30 มกราคม 2563

 

กลับสู่หน้าหลัก คณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี