คุณแม่โรสลิน คณะซิสเตอร์ และฆราวาสรักไม้กางเขนของคณะ ร่วมจาริกแสวงบุญ

"กตัญญู ฟื้นฟู สืบสาน" ตามรอยเท้าท่านลัมแบรต์

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดนักบุญยอแซฟ จ.อยุธยา

 

More Pictures No.1 / No.2 / No.3 / No.4

เครดิตภาพ โดย Maryphotosclub

 

กลับสู่หน้าหลัก คณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี