ซ.เพ็ญจันทร์ ซ.รพิพรรณ ซ.ศรีธารา และ ซ.ยุวดี เข้ารับการอบรม Sabbatical Program

รับฟังการบรรยายหัวข้อ Issues Affecting Senior Age and Self-Care และ

Creative and Productive Life as a Consecreated Person โดย ซิสเตอร์ Judette Gallares, RC

ระหว่างวันที่ 27-31 มกราคม 2563 ณ สำนักอธิการเจ้าคณะพระมหาไถ่ บ้านยอห์น นอยมันน์ มีนบุรี กรุงเทพฯ

 

กลับสู่หน้าหลัก คณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี