ซิสเตอร์กลุ่มลูกจันท์พักผ่อนประจำปีร่วมกัน โดยได้เดินทางไปเยี่ยมคุณแม่โจน ออฟ อาร์ค พเยาว์ และ ซ.วีตี้ มุกดา

ที่ศูนย์รักกางเขน แม่จัน จ.เชียงราย รวมทั้งร่วมพิธีเสกวัด น. เทเรซา แห่ง พระกุมารเยซู

และร่วมมิสซาวันอาทิตย์กับพี่น้องคาทอลิกวัดพระหฤทัย (ข้างศูนย์รักกางเขน แม่จัน)

ระหว่างวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2563

กลับสู่หน้าหลัก คณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี