คณะซิสเตอร์ และผู้ฝึกหัดของคณะ จัดค่ายกระแสเรียก

สำหรับเยาวชนหญิงผู้สนใจสัมผัสชีวิตซิสเตอร์รักกางเขน

ณ บ้านสวนมารีย์ จ.ปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2562