ฟื้นฟูจิตใจฆราวาสรักไม้กางเขนประจำปี เขตจันทบุรี

โดยมีคุณแม่ศรีไพร กระทอง บรรยายในหัวข้อ "350 ปี ชีวิตรักกางเขน"

และ ซ.วรนุช ประนอมมิตร บรรยายหัวข้อ "พันธกิจในงานแพร่ธรรม"

วันที่ 9 มีนาคม 2562 ณ อารามศูนย์กลางคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี