ฟื้นฟูจิตใจฆราวาสรักไม้กางเขนประจำปี เขตปราจีนบุรี

โดยมีคุณแม่ศรีไพร กระทอง บรรยายในหัวข้อ "350 ปี ชีวิตรักกางเขน"

และ ซ.วรนุช ประนอมมิตร บรรยายหัวข้อ "พันธกิจในงานแพร่ธรรม"

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี