คณะซิสเตอร์เข้ารับการสัมมนา หัวข้อ "Safeguarding of Minors and Vulnerable Persons"

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ สำนักอธิการเจ้าคณะพระมหาไถ่ มีนบุรี