คุณแม่โรสลิน และตัวแทนคณะซิสเตอร์ ร่วมแสดงความยินดีและโมทนาคุณพระเป็นเจ้า

โอกาสฉลอง 100 ปี คณะรักกางเขน แห่ง เชียงหวาง วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562