สมาชิกรักกางเขน แห่ง จันทบุรี กลุ่มที่ 2 ร่วมศึกษาเอกสารร่วมกัน ครั้งที่ 2 เพื่อเตรียมการประชุมสมัชชา

ระหว่างวันที่ 10-12 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนมารีวิทยา กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี