คุณพ่อคณะผู้บริหารคณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ สติ๊กมาร์ติน

เดินทางมาเยี่ยมเยียนคณะซิสเตอร์ของเรา

วันที่ 28 มกราคม 2562 ณ อารามศูนย์กลาง คณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี