คณะซิสเตอร์ และผู้ฝึกหัด คณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี ร่วมงานวันนักบวชสากล

โอกาสครบรอบ 350 ปี แห่งการสถาปนามิสซังสยาม

วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดนักบุญยอแซฟ จ.อยุธยา