คติพจน์
ตราสัญลักษณ์
พระพรพิเศษ
เป้าหมาย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
การอบรม
โรงเรียนของคณะ
     - สตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี
     - ยอแซฟวิทยา ท่าใหม่
     -
มารดานุสรณ์ ตราด
     - มารีวิทยา ปราจีนบุรี
     - มารีวิทยา กบินทร์บุรี
     มารีวิทยา ศรีมโหสถ
     - ลัมแบรต์พิชญาลัย นายายอาม

สนามงานแพร่ธรรม
สหพันธ์รักกางเขน
ฆราวาสรักกางเขน
ศูนย์อภิบาล ฯ รักกางเขน จันท์
     - Facebook ศูนย์อภิบาลฯ
ภารกิจ ปี 2018
ปฏิทินคณะ (มกราคม 2019)

 

 

 
  

เดือนมกราคม 2562/2019

7 มกราคม
ซ.เรมอนด์ วารุณี ลออสิทธิภิรมย์

13 มกราคม
ซ.เวรอนีกา ไฉน ขมสนิท
ซ.เวรอนีกา กัลยา ยุติธรรม
ซ.เวโรนีกา นิตยา ชงโคพนาเวศ
ซ.เวโรนีกา จันทร์สม ต๊ะนุ

16 มกราคม
ซ.มาแซลลี สุภา เต็มศิริพันธุ์

19 มกราคม
ซ.มารีโอ พัฒนา นาวารัตน์

21 มกราคม
ซ.อักแนส อาริณี วงษ์ไพบูลย์
ซ.อักแนส วัลภา ธารน้ำเดชา

 

เดือนมกราคม 2562/2019

20 มกราคม
+ ซ.กาทาริน ซุน  โกศาคาร
(2000)

23 มกราคม
+ ซ.ดอมินิก ชนิดา วงศ์ชีรี
(2010)

27 มกราคม
+ ซ.เรยีนา ซา  เพชรจินดา
(1993)

 

 

 
บ้านสวนมารีย์

สถานที่ : อบรมสัมมนา / เข้าเงียบ

ที่อยู่ : 111 ม.14 ต.ดงขี้เหล็ก
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

สนใจติดต่อได้ที่ :083-1587497

E-mail :
bansuan.maree@gmail.com

Facebook : บ้านสวนมารีย์

 

 

ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้าผู้ถูกตรึง ดวงใจลูกแสวงหาพระองค์พระองค์แต่ผู้เดียว ลูกขอเทิดทูนพระองค์ เพราะโดยกางเขนศักดิ์สิทธิ์นี้ พระองค์ทรงช่วยประชากรของพระองค์ให้รอด อาแมน.

 


 

 

 

 

 

 

 

คุณแม่โรสลินเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสหพันธ์อธิการเจ้าคณะนักบวชในประเทศไทย

เพื่อประชุมวางแผนงานของสหพันธ์ฯร่วมกัน

 

 

 

 

สัมมนา "ตามรอยพ่อลัมแบรต์ ในงานอภิบาลแพร่ธรรม" (3 กลุ่ม)

ณ ฟาติมาการ์เด้น กบินทร์บุรี

 

 

 

 

คณะซิสเตอร์เยี่ยมเยียน และสอนคำสอนนักโทษชาย

ณ เรือนจำกลางชลบุรี

 

 

 

 

งานรวมพลังรักกางเขน ครั้งที่ 8

สหพันธ์คณะภคินีรักกางเขน แห่ง ประเทศไทยและลาว

 

 

 

 

งานปลงศพซิสเตอร์ฟรังกา กะวิน สฤษดิกิจ

โดย พระคุณเจ้า ซิลวิโอ สิริพงษ์ จรัสศรี

 

 

 

 

มิสซาบูชาขอบพระคุณโอกาสถวายตัวแด่พระเจ้าในชีวิตนักบวช

ครบรอบ 70 ปี/ 60 ปี/ 50 ปี และ 25 ปี ของภคินี

 

 

 

 

คณะซิสเตอร์รักกางเขน แห่ง จันทบุรี รับฟังการบรรยาย

หัวข้อ "ภาพลักษณ์ของแม่พระกับชีวิตนักบวช"

 

 

 

 

คณะซิสเตอร์ร่วมจัดงาน และเข้าร่วมงานนักบวชสากลสังฆมณฑลจันทบุรี

ซึ่งในปีนี้อารามของเราเป็นเจ้าภาพ"ถ้าความต้องการของเราไม่ตรงกับที่พระเจ้าต้องการ เราต้องหยุดและสวดภาวนา เพื่อขอให้พระเจ้าทรงช่วยเหลือเรา และเดินต่อไปในสายพระเนตร" (พระสันตะปาปาฟรังซิส)

 

  

 

 

 

 

 

 

 


อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
อัครสังฆมณฑลท่าแร่
สังฆมณฑลเชียงใหม่
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

 

 

 

  


- คณะนักบวช -

ชมรมอธิการิณี
คณะรักกางเขน แห่ง อุบล ฯ
คณะรักกางเขน แห่ง ท่าแร่
คณะพระหฤทัย ฯ
คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
คณะพระกุมารเยซู
คณะอุร์สุลิน
คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์
คณะพระราชินีมาเรีย
คณะซาเลเซียน
คณะพระมหาไถ่
คณะภราดาเซนต์คาเบรียล
คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมล ฯ
คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์
คณะคามิลเลียน
คณะภราดาลาซาล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี

108 หมู่ 5 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 โทร. 0-3931-2425 , 0-3932-5305 โทรสาร. 0-3932-4545 E-mail : lcc.lovers@gmail.com