คติพจน์
ตราสัญลักษณ์
พระพรพิเศษ
เป้าหมาย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
การอบรม
โรงเรียนของคณะ
     - สตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี
     - ยอแซฟวิทยา ท่าใหม่
     -
มารดานุสรณ์ ตราด
     - มารีวิทยา ปราจีนบุรี
     - มารีวิทยา กบินทร์บุรี
     มารีวิทยา ศรีมโหสถ
     - ลัมแบรต์พิชญาลัย นายายอาม

สนามงานแพร่ธรรม
สหพันธ์รักกางเขน
ฆราวาสรักกางเขน
ศูนย์อภิบาล ฯ รักกางเขน จันท์
     - Facebook ศูนย์อภิบาลฯ
ภารกิจ ปี 2018
ปฏิทินคณะ (กันยายน 2018)

 

 

 
  

เดือนกันยายน 2561/2018

4 กันยายน
คุณแม่โรสลิน ศรีไพร    กระทอง

8 กันยายน
ซ.มารีอา ยุวดี  ล้อคำ
ซ.มารีอา เพ็ชรรัตน์  สุขสำราญ
ซ.มารีอา พัชรียา  โยธารักษ์

15 กันยายน
ซ.มารีอา วิมลรัตน์  พัสดุ

16 กันยายน
ซ.กอร์เนลี ลำยงค์   อุ้นวุ้น

19 กันยายน
ซ.คอนสตันซีอา อาภา   รุ่งเรืองผล

22 กันยายน
ซ.มอรีส วันทา  สิทธิพล

29 กันยายน
ซ.ราฟาแอล มะลิวัลย์  ประทุมมี

30 กันยายน
ซ.โซเฟีย บุญศรี   วิสุทธิอุทัยกุล

 

เดือนกันยายน 2561/2018

2 กันยายน
+ ซ.อังเยลา ร่อง  โชติผล
(1988)

6 กันยายน
+ คุณแม่มารี หลุยส์ เกษร กิจทำ
(2013)

9 กันยายน
+ ซ.ปูแดนซีอานา เจิ๊บ อานามนารถ
(1969)

16 กันยายน
+ ซ.อากาทา มาลา ปทุมตรี
(2014)

25 กันยายน
+ ซ.เซซีลีอา กิ๊ม  นามประดิษฐ์
(1986)

+ ซ.เอวฟราซีอา ทองใบ ซิมศิริ
(1989)

26 กันยายน
+ ซ.มารทา เย่อ อานามนารถ
(1974)

 

 

 
บ้านสวนมารีย์

สถานที่ : อบรมสัมมนา / เข้าเงียบ

ที่อยู่ : 111 ม.14 ต.ดงขี้เหล็ก
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

สนใจติดต่อได้ที่ :083-1587497

E-mail :
bansuan.maree@gmail.com

Facebook : บ้านสวนมารีย์

 

 

ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้าผู้ถูกตรึง ดวงใจลูกแสวงหาพระองค์พระองค์แต่ผู้เดียว ลูกขอเทิดทูนพระองค์ เพราะโดยกางเขนศักดิ์สิทธิ์นี้ พระองค์ทรงช่วยประชากรของพระองค์ให้รอด อาแมน.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณแม่โรสลินเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสหพันธ์อธิการเจ้าคณะนักบวชในประเทศไทย

เพื่อประชุมวางแผนงานของสหพันธ์ฯร่วมกัน

 

 

 

 

สัมมนา "ตามรอยพ่อลัมแบรต์ ในงานอภิบาลแพร่ธรรม" (3 กลุ่ม)

ณ ฟาติมาการ์เด้น กบินทร์บุรี

 

 

 

 

คณะซิสเตอร์เยี่ยมเยียน และสอนคำสอนนักโทษชาย

ณ เรือนจำกลางชลบุรี

 

 

 

 

งานรวมพลังรักกางเขน ครั้งที่ 8

สหพันธ์คณะภคินีรักกางเขน แห่ง ประเทศไทยและลาว

 

 

 

 

งานปลงศพซิสเตอร์ฟรังกา กะวิน สฤษดิกิจ

โดย พระคุณเจ้า ซิลวิโอ สิริพงษ์ จรัสศรี

 

 

 

 

มิสซาบูชาขอบพระคุณโอกาสถวายตัวแด่พระเจ้าในชีวิตนักบวช

ครบรอบ 70 ปี/ 60 ปี/ 50 ปี และ 25 ปี ของภคินี

 

 

 

 

คณะซิสเตอร์รักกางเขน แห่ง จันทบุรี รับฟังการบรรยาย

หัวข้อ "ภาพลักษณ์ของแม่พระกับชีวิตนักบวช"

 

 

 

 

คณะซิสเตอร์ร่วมจัดงาน และเข้าร่วมงานนักบวชสากลสังฆมณฑลจันทบุรี

ซึ่งในปีนี้อารามของเราเป็นเจ้าภาพ

 

 

 

 

คณะซิสเตอร์อารามบ้านแม่ ส่งความสุขโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่

แด่ผู้ต้องขัง ณ ทัณฑสถานทุ่งเบญจา

 

 

 

 

ซิสเตอร์บุญเลิศ โยธารักษ์ คณะตัวแทนครู และนักเรียนโรงเรียนมารดานุสรณ์ ตราด

มอบข้าวกล้องให้กับอารามบ้านแม่ เพื่อนำไปแบ่งปันแก่ผู้ขัดสนในงานอภิบาล"ถ้าความต้องการของเราไม่ตรงกับที่พระเจ้าต้องการ เราต้องหยุดและสวดภาวนา เพื่อขอให้พระเจ้าทรงช่วยเหลือเรา และเดินต่อไปในสายพระเนตร" (พระสันตะปาปาฟรังซิส)

 

  

 

 

 

 

 

 

 


อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
อัครสังฆมณฑลท่าแร่
สังฆมณฑลเชียงใหม่
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

 

 

 

  


- คณะนักบวช -

ชมรมอธิการิณี
คณะรักกางเขน แห่ง อุบล ฯ
คณะรักกางเขน แห่ง ท่าแร่
คณะพระหฤทัย ฯ
คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
คณะพระกุมารเยซู
คณะอุร์สุลิน
คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์
คณะพระราชินีมาเรีย
คณะซาเลเซียน
คณะพระมหาไถ่
คณะภราดาเซนต์คาเบรียล
คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมล ฯ
คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์
คณะคามิลเลียน
คณะภราดาลาซาล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี

108 หมู่ 5 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 โทร. 0-3931-2425 , 0-3932-5305 โทรสาร. 0-3932-4545 E-mail : lcc.lovers@gmail.com