คติพจน์
ตราสัญลักษณ์
พระพรพิเศษ
เป้าหมาย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
การอบรม
โรงเรียนของคณะ
     - สตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี
     - ยอแซฟวิทยา ท่าใหม่
     -
มารดานุสรณ์ ตราด
     - มารีวิทยา ปราจีนบุรี
     - มารีวิทยา กบินทร์บุรี
     มารีวิทยา ศรีมโหสถ
     - ลัมแบรต์พิชญาลัย นายายอาม

สนามงานแพร่ธรรม
ปฏิทินคณะ (กันยายน 2016)
ภารกิจ ปี 2016
สหพันธ์รักกางเขน
ฆราวาสรักกางเขน

 

 

 


  

 

บทความ..เก็บตกชีวิต


"สวรรค์...ต้อง Update
ให้เท่าทัน
เทคโนโลยีที่ก้าวล้ำ"


โดย..ธารน้ำใส


 
 

 

เดือนกันยายน 2559/2016

4 กันยายน
คุณแม่ โรสลิน  ศรีไพร  กระทอง

8 กันยายน
ซ. มารีอา ยุวดี  ล้อคำ
ซ. มารีอา เพ็ชรรัตน์  สุขสำราญ
ซ. มารีอา พัชรียา  โยธารักษ์

15 กันยายน
ซ. มารีอา วิมลรัตน์ พัสดุ

16 กันยายน
ซ. กอร์เนลี ลำยงค์  อุ้นวุ้น

19 กันยายน
ซ. คอนสตันซีอา อาภา  รุ่งเรืองผล

22 กันยายน
ซ. มอรีส วันทา สิทธิพล

26 กันยายน
ซ. ดาเมียน มะลิวัลย์  แซ่โง้ว

29 กันยายน
ซ. ราฟาแอล มะลิวัลย์  ประทุมมี

30 กันยายน
ซ.โซเฟีย บุญศรี  วิสุทธิอุทัยกุลเดือนกันยายน 2559/2016

2 กันยายน
วิญญาณ ซ. อังเยลา ร่อง โชติผล
(1988)

6 กันยายน
วิญญาณ คุณแมมารี หลุยส์ เกษร
(2013)

8 กันยายน
วิญญาณ ซ. มักดาเลนา แจ่ม สาทรกิจ
(1961)

9 กันยายน
วิญญาณ ซ. ปูแดนซีอานา เจิ๊บ
(1969)

16 กันยายน
วิญญาณ ซ. อากาทา มาลา  ปทุมตรี
(2014)

25 กันยายน
วิญญาณ ซ. เซซีลีอา กิ๊ม นามประดิษฐ์
(1986)
ซ. มารีอา เอวฟารซีอา ทองใบ  ซิมศิริ
(1989)

26 กันยายน
วิญญาณ ซ. มารทา เย่อ  อานามนารถ
(1974)

 

 


  


ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้าผู้ถูกตรึง ดวงใจลูกแสวงหาพระองค์พระองค์แต่ผู้เดียว ลูกขอเทิดทูนพระองค์ เพราะโดยกางเขนศักดิ์สิทธิ์นี้ พระองค์ทรงช่วยประชากรของพระองค์ให้รอด อาแมน.


 

 

 

 

 

 

 

 


"เปิดปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม" สำหรับผู้ป่วยและผู้พิการ

ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสินธินิรมล จันทบุรี

 

 

 

มิสซาบูชาขอบพระคุณ

โอกาสฉลองสมโภชชีวิตนักบวช และปฏิญาณตนครั้งแรก

 

 

 

ปิดปีนักบวชสากล สังฆมณฑลจันทบุรี

ณ วัดอารักขเทวดา โคกวัด

 

 

 

กิจกรรมหลังเข้าเงียบประจำเดือนมกราคม อารามบ้านแม่

เพื่อเสริมสร้างชีวิตฉันพี่น้องอย่างมีชีวิตชีวา

 

 

 

คณะซิสเตอร์จากศูนย์อภิบาลรักกางเขน ฯ

ออกหน่วยโอกาสวันผู้สูงอายุประจำเดือนมกราคม 2559

 

 

 

ส่งความสุข แก่พนักงานอารามและโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์

โอกาสปีใหม่ 2559

 

 

 

รวมพลังรักกางเขนครั้งที่ 7

ตามจิตตารมณ์ของพระสังฆราชลัมแบรต์ เดอ ลา ม็อต

 

 

 

คณะซิสเตอร์ และหมอน้อย จากศูนย์อภิบาลรักกางเขน ฯ

ออกหน่วยโอกาสฉลองวัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร จ.จันทบุรี

 "ถ้าความต้องการของเราไม่ตรงกับที่พระเจ้าต้องการ เราต้องหยุดและสวดภาวนา เพื่อขอให้พระเจ้าทรงช่วยเหลือเรา และเดินต่อไปในสายพระเนตร" (พระสันตะปาปาฟรังซิส)

 
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
อัครสังฆมณฑลท่าแร่
สังฆมณฑลเชียงใหม่
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

  


- คณะนักบวช -

ชมรมอธิการิณี
คณะรักกางเขน แห่ง อุบล ฯ
คณะรักกางเขน แห่ง ท่าแร่
คณะพระหฤทัย ฯ
คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
คณะพระกุมารเยซู
คณะอุร์สุลิน
คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์
คณะพระราชินีมาเรีย
คณะซาเลเซียน
คณะพระมหาไถ่
คณะภราดาเซนต์คาเบรียล
คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมล ฯ
คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์
คณะคามิลเลียน
คณะภราดาลาซาล

 

 

 

บ้านสวนมารีย์

สถานที่ : อบรมสัมมนา / เข้าเงียบ

ที่อยู่ : 111 ม.14 ต.ดงขี้เหล็ก
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

สนใจติดต่อได้ที่ :083-1587497

E-mail :
bansuan.maree@gmail.com

Facebook : บ้านสวนมารีย์

 
คณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี

108 หมู่ 5 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 โทร. 0-3931-2425 , 0-3932-5305 โทรสาร. 0-3932-4545 E-mail : lcc-th@hotmail.com