คติพจน์
ตราสัญลักษณ์
พระพรพิเศษ
เป้าหมาย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
การอบรม
โรงเรียนของคณะ
     - สตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี
     - ยอแซฟวิทยา ท่าใหม่
     -
มารดานุสรณ์ ตราด
     - มารีวิทยา ปราจีนบุรี
     - มารีวิทยา กบินทร์บุรี
     มารีวิทยา ศรีมโหสถ
     - ลัมแบรต์พิชญาลัย นายายอาม

สนามงานแพร่ธรรม
ปฏิทินคณะ (สิงหาคม 2015)
ภารกิจ ปี 2015
สหพันธ์รักกางเขน
ฆราวาสรักกางเขน

 

 

 

 

 

บทความ..เก็บตกชีวิต


"สวรรค์...ต้อง Update
ให้เท่าทัน
เทคโนโลยีที่ก้าวล้ำ"


โดย..ธารน้ำใส

 

เดือนสิงหาคม 2558/2015

1 สิงหาคม
ซ.อัลฟองส์ รพีพร ชาญสว่าง

7 สิงหาคม
ซ.ซิสตี องุ่น สันโดษ

11 สิงหาคม
ซ.แคลร์ มัลลิกา วรรณชัยวงศ์

12 สิงหาคม
ซ.เจน ชุลี สรรเพชร

15 สิงหาคม
ซ.มารี เพ็ชร สาทรกิจ
ซ.ทาร์ซีซีิอุส บุญเทียม โรซา
ซ.มารีอา อำไพ ชื่นอารมณ์
ซ.มารีอา สุพัตรา นนทสุวรรณ์
ซ.มารีอา รุ่งทิพย์ พัฒนภิรมย์
ซ.มารีอา ประทุมพร วิจิตรวงษ์
ซ.มารีอา วรนุช ประนอมมิตร
ซ.มารีอา เพ็ญจันทร์ มีนะจรัส
ซ.มารีอา ดาวเรือง มาตรง
ซ.มารีอา นิภา รักผกาวงศ์
ซ.มารีอา สุนทรี ไชยสมบูรณ์

18 สิงหาคม
ซ.เฮแลน เฉลิมพรรณ พัฒนภิรมย์

20 สิงหาคม
ซ.แบร์นาร์ด บุญสร้าง หนึ่งน้ำใจ

27 สิงหาคม
ซ.มอนีกา สุมิตรา เชาวน์ดี

28 สิงหาคม
ซ.เอากุสติน ฉลวย น้ำเย็น

 เดือนสิงหาคม 2558/2015

25 สิงหาคม
วิญญาณ ซ.ยูลีอา ทันยา อานามนารถ
(2008)

27 สิงหาคม
วิญญาณ ซ.กอลุมบา กิ่ง อุกฤษ
(2005)

28 สิงหาคม
วิญญาณ ซ.อันเดร เปรมจิต ประทุมราช
(2012)

 


 


 

 
 Free Web Site Counter
 เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2011ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้าผู้ถูกตรึง ดวงใจลูกแสวงหาพระองค์พระองค์แต่ผู้เดียว ลูกขอเทิดทูนพระองค์ เพราะโดยกางเขนศักดิ์สิทธิ์นี้ พระองค์ทรงช่วยประชากรของพระองค์ให้รอด อาแมน.


 

 

 

 

 

 

 

 

 


มิสซาบูชาขอบพระคุณ และวจนพิธีกรรมอำลา

อุทิศแด่ ซิสเตอร์ มารีอา มารี เพชร สาทรกิจ

 

 

 

 

คณะซิสเตอร์ ร่วมกับคุณพ่อ สภาอภิบาล อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ฯ

เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเยาวชนในสถานพินิจ จันทบุรี

 

 

 

 

มิสซาบูชาขอบพระคุณหน้าศพ

อุทิศแด่ ซิสเตอร์ มารีอา มารี เพชร สาทรกิจ

 

 

 

 

มิสซาบูชาขอบพระคุณ โอกาสรื้อฟื้นคำปฏิญาณ

และพิธีเข้าสู่นวกภาพ - สมัครภาพ

 

 

 

 

ต้อนรับพระธาตุ นักบุญยอห์น ที่ 23 และ นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา

มายังอารามศูนย์กลางคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี

 

 

 

 

คุณแม่โรสลิน และคณะซิสเตอร์ ร่วมกับคุณพ่อทรงวุฒิ ประทีปสุขจิต

เยี่ยมเยียนพี่น้องนิคมโรคเรื้อน หมู่บ้านคามิลโล จันทบุรี

 

 

 

 

พระสังฆราชปรีดา คุณพ่อ และคณะซิสเตอร์จากเชียงหวาง

เยี่ยมเยียนสัตบุรุษชาวลาวที่มาอาศัยอยู่ที่มูซู 

"ถ้าความต้องการของเราไม่ตรงกับที่พระเจ้าต้องการ เราต้องหยุดและสวดภาวนา เพื่อขอให้พระเจ้าทรงช่วยเหลือเรา และเดินต่อไปในสายพระเนตร" (พระสันตะปาปาฟรังซิส)

 


 


อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
อัครสังฆมณฑลท่าแร่
สังฆมณฑลเชียงใหม่
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

  


- คณะนักบวช -

ชมรมอธิการิณี
คณะรักกางเขน แห่ง อุบล ฯ
คณะรักกางเขน แห่ง ท่าแร่
คณะพระหฤทัย ฯ
คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
คณะพระกุมารเยซู
คณะอุร์สุลิน
คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์
คณะพระราชินีมาเรีย
คณะซาเลเซียน
คณะพระมหาไถ่
คณะภราดาเซนต์คาเบรียล
คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมล ฯ
คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์
คณะคามิลเลียน
คณะภราดาลาซาล

 

 

 

บ้านสวนมารีย์

สถานที่ : อบรมสัมมนา / เข้าเงียบ

ที่อยู่ : 111 ม.14 ต.ดงขี้เหล็ก
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

สนใจติดต่อได้ที่ :083-1587497

E-mail :
bansuan.maree@gmail.com

Facebook : บ้านสวนมารีย์

 
คณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี

108 หมู่ 5 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 โทร. 0-3931-2425 , 0-3932-5305 โทรสาร. 0-3932-4545 E-mail : lcc-th@hotmail.com