คติพจน์
ตราสัญลักษณ์
พระพรพิเศษ
เป้าหมาย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
การอบรม
โรงเรียนของคณะ
     - สตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี
     - ยอแซฟวิทยา ท่าใหม่
     -
มารดานุสรณ์ ตราด
     - มารีวิทยา ปราจีนบุรี
     - มารีวิทยา กบินทร์บุรี
     มารีวิทยา ศรีมโหสถ
     - ลัมแบรต์พิชญาลัย นายายอาม

สนามงานแพร่ธรรม
ปฏิทินคณะ (สิงหาคม 2016)
ภารกิจ ปี 2016
สหพันธ์รักกางเขน
ฆราวาสรักกางเขน

 

 

 


  

 

บทความ..เก็บตกชีวิต


"สวรรค์...ต้อง Update
ให้เท่าทัน
เทคโนโลยีที่ก้าวล้ำ"


โดย..ธารน้ำใส


 
 

 

เดือนสิงหาคม 2559/2016

1 สิงหาคม
ซ. อัลฟองส์  รพีพร  ชาญสว่าง

7 สิงหาคม
ซ. ซีสตี  องุ่น  สันโดษ

11 สิงหาคม
ซ. แคลร์  มัลลิกา  วรรณชัยวงศ์

12 สิงหาคม
ซ. เจน ชุลี  สรรเพชร

15 สิงหาคม
ซ. ทาร์ซีซีอุส บุญเทียม  โรซา      
ซ. มารีอา  อำไพ  ชื่นอารมณ์     
ซ. มารีอา สุพัตรา  นนทสุวรรณ์  
ซ. มารีอา รุ่งทิพย์  พัฒนาภิรมย์
ซ. มารีอา ประทุมพร  วิจิตรวงษ์   
ซ. มารีอา วรนุช ประนอมมิตร       
ซ. มารีอา เพ็ญจันทร์ มีนะจรัส      
ซ. มารีอา ดาวเรือง  มาตรง  
ซ. มารีอา นิภา  รักผกาวงศ์

18 สิงหาคม
ซ. เฮแลน  เฉลิมพรรณ  พัฒนภิรมย์

20 สิงหาคม
ซ. แบร์นาร์ด บุญสร้าง  หนึ่งน้ำใจ

27 สิงหาคม
ซ. มอนีกา สุมิตรา  เชาวน์ดี

28 สิงหาคม
ซ. เอากุสติน ฉลวย น้ำเย็นเดือนสิงหาคม 2559/2016

11 สิงหาคม
วิญญาณ ซ. บีบีอานา แสง อานาภรณ์
(2014)

17 สิงหาคม
วิญญาณ ซ.มารี เพชร สาทรกิจ 
(2015)

19 สิงหาคม
วิญญาณ ซ.ฮีอาชินทา  บูรพา  แซ่เตียว
(2014)

25 สิงหาคม
วิญญาณ ซ. ยูลีอา  ทันยา 
(2008)

27 สิงหาคม
วิญญาณ ซ. กอลุมบา กิ่ง อุกฤษ
(2005)

28 สิงหาคม
วิญญาณ ซ. อันเดร เปรมจิต
(2012)

 

 


  


ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้าผู้ถูกตรึง ดวงใจลูกแสวงหาพระองค์พระองค์แต่ผู้เดียว ลูกขอเทิดทูนพระองค์ เพราะโดยกางเขนศักดิ์สิทธิ์นี้ พระองค์ทรงช่วยประชากรของพระองค์ให้รอด อาแมน.


 

 

 

 


"เปิดปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม" สำหรับผู้ป่วยและผู้พิการ

ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสินธินิรมล จันทบุรี

 

 

 

มิสซาบูชาขอบพระคุณ

โอกาสฉลองสมโภชชีวิตนักบวช และปฏิญาณตนครั้งแรก

 

 

 

ปิดปีนักบวชสากล สังฆมณฑลจันทบุรี

ณ วัดอารักขเทวดา โคกวัด

 

 

 

กิจกรรมหลังเข้าเงียบประจำเดือนมกราคม อารามบ้านแม่

เพื่อเสริมสร้างชีวิตฉันพี่น้องอย่างมีชีวิตชีวา

 

 

 

คณะซิสเตอร์จากศูนย์อภิบาลรักกางเขน ฯ

ออกหน่วยโอกาสวันผู้สูงอายุประจำเดือนมกราคม 2559

 

 

 

ส่งความสุข แก่พนักงานอารามและโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์

โอกาสปีใหม่ 2559

 

 

 

รวมพลังรักกางเขนครั้งที่ 7

ตามจิตตารมณ์ของพระสังฆราชลัมแบรต์ เดอ ลา ม็อต

 

 

 

คณะซิสเตอร์ และหมอน้อย จากศูนย์อภิบาลรักกางเขน ฯ

ออกหน่วยโอกาสฉลองวัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร จ.จันทบุรี

 "ถ้าความต้องการของเราไม่ตรงกับที่พระเจ้าต้องการ เราต้องหยุดและสวดภาวนา เพื่อขอให้พระเจ้าทรงช่วยเหลือเรา และเดินต่อไปในสายพระเนตร" (พระสันตะปาปาฟรังซิส)

 
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
อัครสังฆมณฑลท่าแร่
สังฆมณฑลเชียงใหม่
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

  


- คณะนักบวช -

ชมรมอธิการิณี
คณะรักกางเขน แห่ง อุบล ฯ
คณะรักกางเขน แห่ง ท่าแร่
คณะพระหฤทัย ฯ
คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
คณะพระกุมารเยซู
คณะอุร์สุลิน
คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์
คณะพระราชินีมาเรีย
คณะซาเลเซียน
คณะพระมหาไถ่
คณะภราดาเซนต์คาเบรียล
คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมล ฯ
คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์
คณะคามิลเลียน
คณะภราดาลาซาล

 

 

 

บ้านสวนมารีย์

สถานที่ : อบรมสัมมนา / เข้าเงียบ

ที่อยู่ : 111 ม.14 ต.ดงขี้เหล็ก
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

สนใจติดต่อได้ที่ :083-1587497

E-mail :
bansuan.maree@gmail.com

Facebook : บ้านสวนมารีย์

 
คณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี

108 หมู่ 5 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 โทร. 0-3931-2425 , 0-3932-5305 โทรสาร. 0-3932-4545 E-mail : lcc-th@hotmail.com