คติพจน์
ตราสัญลักษณ์
พระพรพิเศษ
เป้าหมาย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
การอบรม
โรงเรียนของคณะ
     - สตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี
     - ยอแซฟวิทยา ท่าใหม่
     -
มารดานุสรณ์ ตราด
     - มารีวิทยา ปราจีนบุรี
     - มารีวิทยา กบินทร์บุรี
     มารีวิทยา ศรีมโหสถ
     - ลัมแบรต์พิชญาลัย นายายอาม

สนามงานแพร่ธรรม
ปฏิทินคณะ (พฤศจิกายน 2015)
ภารกิจ ปี 2015
สหพันธ์รักกางเขน
ฆราวาสรักกางเขน

 

 

 

 

 

บทความ..เก็บตกชีวิต


"สวรรค์...ต้อง Update
ให้เท่าทัน
เทคโนโลยีที่ก้าวล้ำ"


โดย..ธารน้ำใส

 

เดือนพฤศจิกายน 2558/2015

9 พฤศจิกายน
ซ.เทโอดอร์ จำรัส อานามนารถ

11 พฤศจิกายน
ซ.มาร์ติน ศุภางค์ กูลมงคลรัตน์

12 พฤศจิกายน
ซ.เรอเน วิภา แซ่ตั๊น

13 พฤศจิกายน
ซ.แอนาทา เพ็ชรัตน์ เซ็ดเจริญ

15 พฤศจิกายน
ซ.อัลเบิร์ต ทัศนีย์ วรอุไร

17 พฤศจิกายน
ซ.เอลิซาเบ็ธ อุไรวรรณ พุมมี

21 พฤศจิกายน
ซ.มารีอา นงลักษณ์ สันจิตร

22 พฤศจิกายน
ซ.วีตี้ มุกดา วิจิตรวงศ์

26 พฤศจิกายน
ซ.ซิลแวสแตร์ จิตรา วงศ์ชีรี

28 พฤศจิกายน
ซ.คัทธิน ลาบูเร อุมาภรณ์ ทวีการ

 เดือนพฤศจิกายน 2558/2015

พฤศจิกายน  
วิญญาณ ซ.มักดาเลนา กอสมา สำเนียง
(1986)

23 พฤศจิกายน 
ซ.เวรอนีกา ฟีโลมีนา เงียม
(1986)

 


 

 
 Free Web Site Counter
 เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2011ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้าผู้ถูกตรึง ดวงใจลูกแสวงหาพระองค์พระองค์แต่ผู้เดียว ลูกขอเทิดทูนพระองค์ เพราะโดยกางเขนศักดิ์สิทธิ์นี้ พระองค์ทรงช่วยประชากรของพระองค์ให้รอด อาแมน.


 

 

 

 

 


ศูนย์อภิบาลรักกางเขน จันท์ ร่วมกับศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล ศรีราชา

ตรวจสุขภาพแรงงานข้ามชาติ

 

 

 

 

คณะซิสเตอร์ และคณะครู เข้ารับอบรมการจัดดอกไม้

กับ ซ.เทเรซา จากคณะรักกางเขน เวียดนาม

 

 

 

 

คณะซิสเตอร์ และคณะครู สังกัดโรงเรียนคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี

ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนฉือจี้ เชียงใหม่

 

 

 

 

คณะซิสเตอร์ และหมอน้อย จากศูนย์อภิบาลรักกางเขน ฯ

ออกหน่วยโอกาสฉลองวัดวัดอารักขเทวดา แหลมปะดู่ จ.จันทบุรี

 

 

 

 

มิสซาบูชาขอบพระคุณฉลองเทิดทูนกางเขน

และพิธีต้อนรับฆราวาสรักไม้กางเขนรุ่นที่ 5

 

 

 

 

สมาชิกอารามบ้านแม่

ต้อนรับซิสเตอร์จากอารามรักกางเขน เครียตตัม ประเทศเวียดนาม

 

 

 

 

ฆราวาสรักไม้กางเขนแขวงจันท์ รุ่นที่

พบปะเพื่อพูดคุยถึงจิตตารมณ์ผู้สมัครเป็นฆราวาสรักไม้กางเขน

 

 

 

 

มิสซาบูชาขอบพระคุณ และวจนพิธีกรรมอำลา

อุทิศแด่ ซิสเตอร์ มารีอา มารี เพชร สาทรกิจ

 

 

 

 

คณะซิสเตอร์ ร่วมกับคุณพ่อ สภาอภิบาล อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ฯ

เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเยาวชนในสถานพินิจ จันทบุรี

 

 

 

 

มิสซาบูชาขอบพระคุณหน้าศพ

อุทิศแด่ ซิสเตอร์ มารีอา มารี เพชร สาทรกิจ

 

 

 

 

มิสซาบูชาขอบพระคุณ โอกาสรื้อฟื้นคำปฏิญาณ

และพิธีเข้าสู่นวกภาพ - สมัครภาพ

 

 

 

 

ต้อนรับพระธาตุ นักบุญยอห์น ที่ 23 และ นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา

มายังอารามศูนย์กลางคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี

 

 

 

 

คุณแม่โรสลิน และคณะซิสเตอร์ ร่วมกับคุณพ่อทรงวุฒิ ประทีปสุขจิต

เยี่ยมเยียนพี่น้องนิคมโรคเรื้อน หมู่บ้านคามิลโล จันทบุรี

 

 

 

 

พระสังฆราชปรีดา คุณพ่อ และคณะซิสเตอร์จากเชียงหวาง

เยี่ยมเยียนสัตบุรุษชาวลาวที่มาอาศัยอยู่ที่มูซู 

"ถ้าความต้องการของเราไม่ตรงกับที่พระเจ้าต้องการ เราต้องหยุดและสวดภาวนา เพื่อขอให้พระเจ้าทรงช่วยเหลือเรา และเดินต่อไปในสายพระเนตร" (พระสันตะปาปาฟรังซิส)

 


 


อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
อัครสังฆมณฑลท่าแร่
สังฆมณฑลเชียงใหม่
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

  


- คณะนักบวช -

ชมรมอธิการิณี
คณะรักกางเขน แห่ง อุบล ฯ
คณะรักกางเขน แห่ง ท่าแร่
คณะพระหฤทัย ฯ
คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
คณะพระกุมารเยซู
คณะอุร์สุลิน
คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์
คณะพระราชินีมาเรีย
คณะซาเลเซียน
คณะพระมหาไถ่
คณะภราดาเซนต์คาเบรียล
คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมล ฯ
คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์
คณะคามิลเลียน
คณะภราดาลาซาล

 

 

 

บ้านสวนมารีย์

สถานที่ : อบรมสัมมนา / เข้าเงียบ

ที่อยู่ : 111 ม.14 ต.ดงขี้เหล็ก
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

สนใจติดต่อได้ที่ :083-1587497

E-mail :
bansuan.maree@gmail.com

Facebook : บ้านสวนมารีย์

 
คณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี

108 หมู่ 5 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 โทร. 0-3931-2425 , 0-3932-5305 โทรสาร. 0-3932-4545 E-mail : lcc-th@hotmail.com