คติพจน์
ตราสัญลักษณ์
พระพรพิเศษ
เป้าหมาย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
การอบรม
โรงเรียนของคณะ
     - สตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี
     - ยอแซฟวิทยา ท่าใหม่
     -
มารดานุสรณ์ ตราด
     - มารีวิทยา ปราจีนบุรี
     - มารีวิทยา กบินทร์บุรี
     มารีวิทยา ศรีมโหสถ
     - ลัมแบรต์พิชญาลัย นายายอาม

สนามงานแพร่ธรรม
ปฏิทินคณะ (กุมภาพันธ์ 2015)
ภารกิจ ปี 2014
สหพันธ์รักกางเขน
ฆราวาสรักกางเขน

 

 

 

บ้านสวนมารีย์

สถานที่ : อบรมสัมมนา / เข้าเงียบ

ที่อยู่ : 111 ม.14 ต.ดงขี้เหล็ก
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

สนใจติดต่อได้ที่ :083-1587497

E-mail :
bansuan.maree@gmail.com

Facebook : บ้านสวนมารีย์

 

 

 

 

 

บทความ..เก็บตกชีวิต


"ก้าวสู่ยุคแห่ง...ผู้สูงวัย"


โดย..ธารน้ำใส

 

 
ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้าผู้ถูกตรึง ดวงใจลูกแสวงหาพระองค์พระองค์แต่ผู้เดียว ลูกขอเทิดทูนพระองค์ เพราะโดยกางเขนศักดิ์สิทธิ์นี้ พระองค์ทรงช่วยประชากรของพระองค์ให้รอด อาแมน.


 


"ปีศักดิ์สิทธิ์ : 350 ปี สมัชชาอยุธยา สู่ จันทบุรี"


คณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี ของเรา เป็นผลจากสมัชชา

และเป็นเหตุผลหนึ่งของการฉลองปีศักดิ์สิทธิ์

คำร้อง/ทำนอง : ภัศม์-ลาซารัส
ดนตรี : ลาซารัส

 

 

 


พิธีเปิดปีชีวิตนักบวชในประเทศไทย ในวันฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร

โดย พระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

 

 

 

 

ซิสเตอร์จากศูนย์อภิบาลรักกางเขน ฯ ร่วมกับกลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลจันทบุรี

ออกหน่วย ฯ โอกาสฉลองวัดนักบุญอันตน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

 

 

 

 

คุณพ่อ และคณะซิสเตอร์รักกางเขน เวียดนาม

เดินทางมาเยี่ยมอารามรักกางเขน จันทบุรี

 

 

 

 

มิสซาบูชาขอบพระคุณ และวจนพิธีกรรม

อุทิศแด่ ซิสเตอร์ คามิลลา บังอร สมหมาย

 

 

 

 

คณะซิสเตอร์ ผู้ฝึกหัดของคณะ และสัตบุรุษ ร่วมเดินทางกางเขน

เพื่ออุทิศแด่ดวงวิญญาณ ซิสเตอร์ คามิลลา บังอร สมหมาย

 

 

 

 

เยี่ยมเยียนและส่งความสุข ให้กับผู้ป่วยโรคเรื้อน

ณ หมู่บ้านคามิลโล และบ้านแพร่งขาหยั่ง

 

 

 

 

จัดกิจกรรมส่งความสุข ให้กับคนงานก่อสร้างอาราม

โอกาสวันคริสต์มาส และสวัสดีปีใหม่ 2015

 

 

 

 

สมัชชาครั้งที่ 11/2015 ภคินีคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี

ระหว่างวันที่ 6-14 ธันวาคม 2557

 

 

 

 

มิสซาบูชาขอบพระคุณ และวจนพิธีกรรม

อุทิศแด่ ซิสเตอร์ อันนา เลโอนี น้อมจิต อารีพรรค

 

 

 

 

"เปิดปีนักบวช สังฆมณฑลจันทบุรี"

ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี

 

 

 

 

"รากฐานฝ่ายจิต ครูรักกางเขน"

วันครอบครัวครูรักกางเขน ครั้งที่ 15"ถ้าความต้องการของเราไม่ตรงกับที่พระเจ้าต้องการ เราต้องหยุดและสวดภาวนา เพื่อขอให้พระเจ้าทรงช่วยเหลือเรา และเดินต่อไปในสายพระเนตร" (พระสันตะปาปาฟรังซิส)

 ติดตามข่าวสาร

พระสันตะปาปาฟรังซิส

 

- พิธีสถาปนาพระคาร์ดินัลใหม่

- ปีนักบวช 


  

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
อัครสังฆมณฑลท่าแร่
สังฆมณฑลเชียงใหม่
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

 

 

 

 

 

 

  

 

 


- คณะนักบวช -

ชมรมอธิการิณี
คณะรักกางเขน แห่ง อุบล ฯ
คณะรักกางเขน แห่ง ท่าแร่
คณะพระหฤทัย ฯ
คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
คณะพระกุมารเยซู
คณะอุร์สุลิน
คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์
คณะพระราชินีมาเรีย
คณะซาเลเซียน
คณะพระมหาไถ่
คณะภราดาเซนต์คาเบรียล
คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมล ฯ
คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์
คณะคามิลเลียน
คณะภราดาลาซาล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Free Web Site Counter
 

เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2011

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


คณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี

108 หมู่ 5 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 โทร. 0-3931-2425 , 0-3932-5305 โทรสาร. 0-3932-4545 E-mail : lcc-th@hotmail.com