คติพจน์
ตราสัญลักษณ์
พระพรพิเศษ
เป้าหมาย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
การอบรม
โรงเรียนของคณะ
     - สตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี
     - ยอแซฟวิทยา ท่าใหม่
     -
มารดานุสรณ์ ตราด
     - มารีวิทยา ปราจีนบุรี
     - มารีวิทยา กบินทร์บุรี
     มารีวิทยา ศรีมโหสถ
     - ลัมแบรต์พิชญาลัย นายายอาม

สนามงานแพร่ธรรม
สหพันธ์รักกางเขน
ฆราวาสรักกางเขน
ศูนย์อภิบาล ฯ รักกางเขน จันท์
     - Facebook ศูนย์อภิบาลฯ
ปฏิทินคณะ (มกราคม 2022)

 
 

เดือนกรกฎาคม 2565/2022

12 กรกฎาคม
ซ.อาแมนดา อภิวันท์  ภานุพันธ์

19 กรกฎาคม
ซ.เอาเรอา ศรีสมร แซ่เตียว

21 กรกฎาคม
ซ.ปรักเซดา ลักขณา  พวงเพชร์

22 กรกฎาคม
ซ.มักดาแลนา ดวงแข รัตโนภาส

23 กรกฎาคม
ซ.กอแลตตา เรณู  วงศ์ชีรี  
ซ.บรียิตตา บุญชอบ  หัวใจ

26 กรกฎาคม
ซ.คริสต๊อฟ  ประคอง  โยธารักษ์ 
ซ.แอนน์  วนิดา  ไตรวุฒิ           
ซ.อันนา วันเพ็ญ  ไชยเผือก    
ซ.อันนา สุมาลี  โชติผล           
ซ.อันนา มณีรัตน์  โชติผล      
ซ.อันนา บุญเลิศ  โยธารักษ์     
ซ.อันนา ภณิดา  มัธยมชาติ     
ซ.อันนา กองคำ   สุระเสียง    
ซ.อันนา ณัฐฐา สินบำรุง            
ซ.อันนา ดิษราภรณ์  ศรีประมงค์
ซ.อันนา อารียา พุ่มเจริญ         
ซ.อันนา พลอยไพลิน ขุนอาจ
ซ.อันนา กมลวรรณ เกตุพันธ์
ซ.อันนา ศิรินทิพย์ จองหว่า


เดือนกรกฎาคม 2565/2022

2 กรกฎาคม
+ ซ.มาร์แซลลา ยอนา  ประดิษฐ์ศิลป์
(1999)

5 กรกฎาคม
+ ซ.โบนา จูซิ้ม  แซ่โอ
(2014)

9 กรกฎาคม
+ ซ.มาร์แชลลี สุภา เต็มศิริพันธุ์
(2021)

11 กรกฎาคม
+ ซ.ออลกา ชึ้ง อานามนารถ
(1984)

17 กรกฎาคม
+ คุณพ่อแบร์นาร์ด  บุญคั้นผล
(อดีตวิญญาณารักษ์)

19 กรกฎาคม
+ ซ. อีซาแบลลา นา สาทรกิจ

24 กรกฎาคม
+ ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์  สงวน สุวรรณศรี
(1983)

26 กรกฎาคม
+ คุณพ่อยออากิม  (อดีตวิญญาณารักษ์)
+ ซ.ดีมนา ราตรี สมุทรคีรี
(2020)

 

 

 บ้านสวนมารีย์

สถานที่ : อบรมสัมมนา / เข้าเงียบ

ที่อยู่ : 111 ม.14 ต.ดงขี้เหล็ก
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

สนใจติดต่อได้ที่ :083-1587497

E-mail :
bansuan.maree@gmail.com

Facebook : บ้านสวนมารีย์

 

 

ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้าผู้ถูกตรึง ดวงใจลูกแสวงหาพระองค์พระองค์แต่ผู้เดียว ลูกขอเทิดทูนพระองค์ เพราะโดยกางเขนศักดิ์สิทธิ์นี้ พระองค์ทรงช่วยประชากรของพระองค์ให้รอด อาแมน.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เข้าเงียบประจำเดือนคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี

โดย คุณพ่อวิรัช อมรพัฒนา วันที่ 2 กรกฎาคม 2565

 

 

 

 

 

การประชุมคณะกรรมการจัดการฉลอง 350 ปี คณะรักกางเขน ในประเทศไทย

ณ โรงเรียนมารีวิทยา กบินทร์บุรี วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2565

 

 

 

 

 

 

ฉลองครบรอบปฏิญาณ 75 ปี 70 ปี 60 ปี 50 ปี 25 ปี และพิธีปฏิญาณตนตลอดชีพ

ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี วันที่ 23 เมษายน 2565

 

 

 

 

 

 

ปฏิญาณตนครั้งแรก-ต่อปฏิญาณ 1 ปี-และพิธีเข้าสู่นวกภาพ

ณ วัดอารามศูนย์กลางคณะรักกางเขน ฯ วันที่ 22 เมษายน 2565

 

 

 

 

 

สมาชิกคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี ใช้เวลาพักผ่อนร่วมกัน

ณ สวนมารดาแลนด์ จ.ตราด สวนของคณะของเรา

 

 

 

 

 

ตัวแทนคณะกรรมการจัดงาน 350 ปี คณะรักกางเขน ในประเทศไทย

พบพระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

 


 

"ถ้าความต้องการของเราไม่ตรงกับที่พระเจ้าต้องการ เราต้องหยุดและสวดภาวนา เพื่อขอให้พระเจ้าทรงช่วยเหลือเรา และเดินต่อไปในสายพระเนตร" (พระสันตะปาปาฟรังซิส)

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
อัครสังฆมณฑลท่าแร่
สังฆมณฑลเชียงใหม่
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

 

 

 

  

 

 

 

 


- คณะนักบวช -

ชมรมอธิการิณี
คณะรักกางเขน แห่ง อุบล ฯ
คณะรักกางเขน แห่ง ท่าแร่
คณะพระหฤทัย ฯ
คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
คณะพระกุมารเยซู
คณะอุร์สุลิน
คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์
คณะพระราชินีมาเรีย
คณะซาเลเซียน
คณะพระมหาไถ่
คณะภราดาเซนต์คาเบรียล
คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมล ฯ
คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์
คณะคามิลเลียน
คณะภราดาลาซาล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี

108 หมู่ 5 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 โทร. 0-3931-2425 , 0-3932-5305 โทรสาร. 0-3932-4545 E-mail : lcc.lovers@gmail.com