ผู้มีความประสงค์ จะสนับสนุนงานประกาศข่าวดี ในครั้งนี้ ร่วมสมทบได้ที่

ชื่อบัญชี น.ส.ศรีไพร  กระทอง หรือ น.ส.ศุภางค์  กูลมงคลรัตน์

ธนาคารกรุงไทย  สาขาจันทบุรี  เลขที่  204-0-29054-0

 

"ขอพระเจ้าประทานพระพรอันอุดม แด่ท่านและครอบครัว"

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

1

คุณศิริญญา สมนาม

1,000 บาท

2

คุณศิริวิภา สมนาม

2,000 บาท

3

คุณปิยะนุช ประทีปสุขจิต

1,000 บาท

4

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม กบิทร์บุรี

10,000 บาท

5

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี

2,000 บาท

6

คุณสุปราณี สุวรรธารากิจ

2,000 บาท

7

ครอบครัวโยธารักษ์

2,000 บาท

8

คุณชูศักดิ์ - คุณปานใจ ชินพงสานนท์ (ปัญจทรัพย์)

2,000 บาท

9

คุณมินตรา ชื่นอารมณ์

1,500 บาท

 

 

เข้าสู่หน้าหลัก คณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี

blog traffic

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2011