คติพจน์
ตราสัญลักษณ์
พระพรพิเศษ
เป้าหมาย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
การอบรม
โรงเรียนของคณะ
     - สตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี
     - ยอแซฟวิทยา ท่าใหม่
     -
มารดานุสรณ์ ตราด
     - มารีวิทยา ปราจีนบุรี
     - มารีวิทยา กบินทร์บุรี
     มารีวิทยา ศรีมโหสถ
     - ลัมแบรต์พิชญาลัย นายายอาม

สนามงานแพร่ธรรม
ปฏิทินคณะ (กรกฎาคม 2016)
ภารกิจ ปี 2016
สหพันธ์รักกางเขน
ฆราวาสรักกางเขน

 

 

 


  

 

บทความ..เก็บตกชีวิต


"สวรรค์...ต้อง Update
ให้เท่าทัน
เทคโนโลยีที่ก้าวล้ำ"


โดย..ธารน้ำใส


 
 

 

เดือนกรกฎาคม 2559/2016

12 กรกฎาคม
ซ. อาแมลดา อภิวันท์  ภานุพันธ์

19 กรกฎาคม
ซ. เอาเรอา ศรีสมร แซ่เตียว

21 กรกฎาคม
ซ. ปรักเซดา ลักขณา  พวงเพชร์

22 กรกฎาคม
ซ. มักดาแลนา ดวงแข รัตโนภาส

23 กรกฎาคม
ซ. กอแลตตา เรณู  วงศ์ชีรี
ซ. บรียิตตา บุญชอบ  หัวใจ

25 กรกฎาคม
ซ. ยาก็อบ มณี สมานจิต

26 กรกฎาคม
ซ. คริสต๊อฟ  ประคอง  โยธารักษ์ 
ซ. แอนน์  วนิดา  ไตรวุฒิ           
ซ. อันนา วันเพ็ญ  ไชยเผือก          
ซ. อันนา สุมาลี  โชติผล           
ซ. อันนา มณีรัตน์  โชติผล            
ซ. อันนา บุญเลิศ  โยธารักษ์     
ซ. อันนา ภณิดา  มัธยมชาติ           
ซ. อันนา กองคำ   สุระเสียง    
ซ. อันนา ณัฐฐา สินบำรุง         
ซ. อันนา ดิษราภรณ์  ศรีประมงค์
เดือนกรกฎาคม 2559/2016

2 กรกฎาคม
วิญญาณ ซ. มาร์แซลลา ยอนา
(1999)

5 กรกฎาคม
วิญญาณ ซ. โบนา จูซิ้ม  แซ่โอ
(2014)

11 กรกฎาคม
วิญญาณ ซ. อันนา ชึ้ง อานามนารถ
(1984)

 

 


  


ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้าผู้ถูกตรึง ดวงใจลูกแสวงหาพระองค์พระองค์แต่ผู้เดียว ลูกขอเทิดทูนพระองค์ เพราะโดยกางเขนศักดิ์สิทธิ์นี้ พระองค์ทรงช่วยประชากรของพระองค์ให้รอด อาแมน.


 

 

 

 


"เปิดปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม" สำหรับผู้ป่วยและผู้พิการ

ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสินธินิรมล จันทบุรี

 

 

 

มิสซาบูชาขอบพระคุณ

โอกาสฉลองสมโภชชีวิตนักบวช และปฏิญาณตนครั้งแรก

 

 

 

ปิดปีนักบวชสากล สังฆมณฑลจันทบุรี

ณ วัดอารักขเทวดา โคกวัด

 

 

 

กิจกรรมหลังเข้าเงียบประจำเดือนมกราคม อารามบ้านแม่

เพื่อเสริมสร้างชีวิตฉันพี่น้องอย่างมีชีวิตชีวา

 

 

 

คณะซิสเตอร์จากศูนย์อภิบาลรักกางเขน ฯ

ออกหน่วยโอกาสวันผู้สูงอายุประจำเดือนมกราคม 2559

 

 

 

ส่งความสุข แก่พนักงานอารามและโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์

โอกาสปีใหม่ 2559

 

 

 

รวมพลังรักกางเขนครั้งที่ 7

ตามจิตตารมณ์ของพระสังฆราชลัมแบรต์ เดอ ลา ม็อต

 

 

 

คณะซิสเตอร์ และหมอน้อย จากศูนย์อภิบาลรักกางเขน ฯ

ออกหน่วยโอกาสฉลองวัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร จ.จันทบุรี

 "ถ้าความต้องการของเราไม่ตรงกับที่พระเจ้าต้องการ เราต้องหยุดและสวดภาวนา เพื่อขอให้พระเจ้าทรงช่วยเหลือเรา และเดินต่อไปในสายพระเนตร" (พระสันตะปาปาฟรังซิส)

 
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
อัครสังฆมณฑลท่าแร่
สังฆมณฑลเชียงใหม่
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

  


- คณะนักบวช -

ชมรมอธิการิณี
คณะรักกางเขน แห่ง อุบล ฯ
คณะรักกางเขน แห่ง ท่าแร่
คณะพระหฤทัย ฯ
คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
คณะพระกุมารเยซู
คณะอุร์สุลิน
คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์
คณะพระราชินีมาเรีย
คณะซาเลเซียน
คณะพระมหาไถ่
คณะภราดาเซนต์คาเบรียล
คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมล ฯ
คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์
คณะคามิลเลียน
คณะภราดาลาซาล

 

 

 

บ้านสวนมารีย์

สถานที่ : อบรมสัมมนา / เข้าเงียบ

ที่อยู่ : 111 ม.14 ต.ดงขี้เหล็ก
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

สนใจติดต่อได้ที่ :083-1587497

E-mail :
bansuan.maree@gmail.com

Facebook : บ้านสวนมารีย์

 
คณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี

108 หมู่ 5 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 โทร. 0-3931-2425 , 0-3932-5305 โทรสาร. 0-3932-4545 E-mail : lcc-th@hotmail.com