คติพจน์
ตราสัญลักษณ์
พระพรพิเศษ
เป้าหมาย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
การอบรม
โรงเรียนของคณะ
     - สตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี
     - ยอแซฟวิทยา ท่าใหม่
     -
มารดานุสรณ์ ตราด
     - มารีวิทยา ปราจีนบุรี
     - มารีวิทยา กบินทร์บุรี
     มารีวิทยา ศรีมโหสถ
     - ลัมแบรต์พิชญาลัย นายายอาม

สนามงานแพร่ธรรม
สหพันธ์รักกางเขน
ฆราวาสรักกางเขน
ศูนย์อภิบาล ฯ รักกางเขน จันท์
     - Facebook ศูนย์อภิบาลฯ
ภารกิจ ปี 2019
ปฏิทินคณะ (เมษายน 2019)

 

 

 
  

เดือนเมษายน 2562/2019

9 เมษายน
คุณแม่กาสซิลดา พัชรา  อารีพรรค

14 เมษายน
ซ.ดอมมีนา วิไล  สุขสกุล

24 เมษายน
ซ.ฟีเดลีส ประกอบ  โยธารักษ์

 

เดือนเมษายน 2562/2019

2 เมษายน
+ ซ.มาร์การิต มะนา  จีนหลง
(2010)

8 เมษายน
+ ซ.ปีอา แฉล้ม  สิงหา
(1997)
+ ซ.เยนอเวฟา ตรอน  โลกานิตย์
(2001)

9 เมษายน
+ ซ.ฟรังซัว สุภาพ  ประดิษฐ์ศิลป์
(1984)
+ ซ.คัธริน อุมาภรณ์ ทวีการ
(2017)

12 เมษายน
+ ซ.ซาบีนา เทีย  นำลาภ
(1987)

14 เมษายน
+ ซ.สกอลัสตีกา เสน่ห์  มานูแอล
(2011)

19 เมษายน
+ ซ.เอวเพมีอา เลียม  อาภรรัตน์
(1995)

21 เมษายน
+ คุณแม่อานาสตาซีอา พาณี อันนาวงศ์
(1977)

29 เมษายน
+ ซ.แบรทา สวิง  วิสุทธิอุทัยกุล
(2005)

 

 

 
บ้านสวนมารีย์

สถานที่ : อบรมสัมมนา / เข้าเงียบ

ที่อยู่ : 111 ม.14 ต.ดงขี้เหล็ก
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

สนใจติดต่อได้ที่ :083-1587497

E-mail :
bansuan.maree@gmail.com

Facebook : บ้านสวนมารีย์

 

 

ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้าผู้ถูกตรึง ดวงใจลูกแสวงหาพระองค์พระองค์แต่ผู้เดียว ลูกขอเทิดทูนพระองค์ เพราะโดยกางเขนศักดิ์สิทธิ์นี้ พระองค์ทรงช่วยประชากรของพระองค์ให้รอด อาแมน.

 


 

 

 

 

 

 

 

สหพันธ์รักกางเขนประชุมสามัญ

ณ สวนฟาติมาการ์เด้น กบินทร์บุรี

 

 

 

 

ชุมนุมศิษย์เก่าฟาติมา

ณ สวนฟาติมาการ์เด้น กบินทร์บุรี

 

 

 

 

ฟื้นฟูจิตใจฆราวาสรักไม้กางเขนประจำปี เขตปราจีนบุรี

ณ อารามศูนย์กลางคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี

 

 

 

 

ฟื้นฟูจิตใจฆราวาสรักไม้กางเขนประจำปี เขตปราจีนบุรี

ณ โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี

 

 

 

 

คณะซิสเตอร์ และผู้ฝึกหัดคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี ร่วมงานวันนักบวชสากล

โอกาสครบรอบ 350 ปี แห่งการสถาปนามิสซังสยาม

 

 

 

 

คุณพ่อคณะผู้บริหาร คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ สติ๊กมาร์ติน

เดินทางมาเยี่ยมเยียนคณะซิสเตอร์ของเรา

 

 

 

 

ซิสเตอร์คณะรักกางเขน แห่ง ฟานเที๊ยส เวียดนาม

เดินทางมาเยี่ยมเยียนอารามของเรา

 

 

 

 

พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ร่วมกับคณะสงฆ์อาสนวิหารฯ และคณะคามิลเลียน

เยี่ยมเยียนและให้พรโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่

 

 

 

 

คุณแม่โรสลินเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสหพันธ์อธิการเจ้าคณะนักบวชในประเทศไทย

เพื่อประชุมวางแผนงานของสหพันธ์ฯร่วมกัน

 

 

 

 

สัมมนา "ตามรอยพ่อลัมแบรต์ ในงานอภิบาลแพร่ธรรม" (3 กลุ่ม)

ณ ฟาติมาการ์เด้น กบินทร์บุรี

 

 

 

 

คณะซิสเตอร์เยี่ยมเยียน และสอนคำสอนนักโทษชาย

ณ เรือนจำกลางชลบุรี

 

 

 

 

งานรวมพลังรักกางเขน ครั้งที่ 8

สหพันธ์คณะภคินีรักกางเขน แห่ง ประเทศไทยและลาว

 

 

 

 

งานปลงศพซิสเตอร์ฟรังกา กะวิน สฤษดิกิจ

โดย พระคุณเจ้า ซิลวิโอ สิริพงษ์ จรัสศรี"ถ้าความต้องการของเราไม่ตรงกับที่พระเจ้าต้องการ เราต้องหยุดและสวดภาวนา เพื่อขอให้พระเจ้าทรงช่วยเหลือเรา และเดินต่อไปในสายพระเนตร" (พระสันตะปาปาฟรังซิส) 

 

 

 

 

 

 

 


อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
อัครสังฆมณฑลท่าแร่
สังฆมณฑลเชียงใหม่
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

 

 

 

  

 

 

 

 


- คณะนักบวช -

ชมรมอธิการิณี
คณะรักกางเขน แห่ง อุบล ฯ
คณะรักกางเขน แห่ง ท่าแร่
คณะพระหฤทัย ฯ
คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
คณะพระกุมารเยซู
คณะอุร์สุลิน
คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์
คณะพระราชินีมาเรีย
คณะซาเลเซียน
คณะพระมหาไถ่
คณะภราดาเซนต์คาเบรียล
คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมล ฯ
คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์
คณะคามิลเลียน
คณะภราดาลาซาล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี

108 หมู่ 5 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 โทร. 0-3931-2425 , 0-3932-5305 โทรสาร. 0-3932-4545 E-mail : lcc.lovers@gmail.com