คติพจน์
ตราสัญลักษณ์
พระพรพิเศษ
เป้าหมาย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
การอบรม
โรงเรียนของคณะ
     - สตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี
     - ยอแซฟวิทยา ท่าใหม่
     -
มารดานุสรณ์ ตราด
     - มารีวิทยา ปราจีนบุรี
     - มารีวิทยา กบินทร์บุรี
     มารีวิทยา ศรีมโหสถ
     - ลัมแบรต์พิชญาลัย นายายอาม

สนามงานแพร่ธรรม
ปฏิทินคณะ (พฤษภาคม 2015)
ภารกิจ ปี 2015
สหพันธ์รักกางเขน
ฆราวาสรักกางเขน

 

 

 

 

 

บทความ..เก็บตกชีวิต


"ก้าวสู่ยุคแห่ง...ผู้สูงวัย"


โดย..ธารน้ำใส
 

เดือนพฤษภาคม 2558/2015

2 พฤษภาคม
ซ.อาทานาส อุบล คาทอลิก

12 พฤษภาคม
ซ.ดอมีติลลา อุทุมพร คูนา

14 พฤษภาคม
ซ.มัสซาแรล ศรีอุทัย พรมสาร

15 พฤษภาคม
ซ.ดีมนา ราตรี สมุทรคีรี

18 พฤษภาคม
ซ.เวนันส์ สุดา ชาญสว่าง

19 พฤษภาคม
ซ.เชแลสติน วิมล เชาวน์ดี

22 พฤษภาคม
ซ.ริต้า รังสี แซ่โง้ว

25 พฤษภาคม
ซ.เบดา วันทนา อโศกสกุล

30 พฤษภาคม
คุณแม่ เมรี่ โจน ออฟ อาร์ค พเยาว์
ซ.เฟอร์ดินันท์ พนิดา สุขสำราญเดือนพฤษภาคม 2558/2015

3 พฤษภาคม
วิญญาณ ซ.อักแนส สุรีย์ สฤษดิกิจ
(1960)
วิญญาณ ซ.ปังกราซีโอ บุญรอด
(1987)

4 พฤษภาคม
วิญญาณ ซ.โรซา ตา วงศ์ชีรี
(1997)

21 พฤษภาคม
วิญญาณ ซ.มารีอา ตั๊ด
(1945)

24 พฤษภาคม
วิญญาณ ซ.เทกลา มารี อานามนารถ
(1975)

31 พฤษภาคม
วิญญาณ ซ.ออยีลา ยี วงศ์ชีรี
(1994)

 


 

 
ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้าผู้ถูกตรึง ดวงใจลูกแสวงหาพระองค์พระองค์แต่ผู้เดียว ลูกขอเทิดทูนพระองค์ เพราะโดยกางเขนศักดิ์สิทธิ์นี้ พระองค์ทรงช่วยประชากรของพระองค์ให้รอด อาแมน.


 

 

 

 

 

 


 

ต้อนรับพระธาตุ นักบุญยอห์น ที่ 23 และ นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา

มายังอารามศูนย์กลางคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี

 

 

 

 

ออกหน่วย...มิสซาผู้สูงอายุ ของอาสนวิหาร ฯ จันทบุรี เดือนพฤษภาคม 2558

ให้บริการวัดความดัน เจาะเลือด ตรวจสุขภาพเบื้องต้น

 

 

 

 

ซิสเตอร์จากศูนย์อภิบาลรักกางเขน ฯ ร่วมกับกลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลจันทบุรี

ออกหน่วย ฯ โอกาสฉลองวัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ จ.ชลบุรี

 

 

 

 

คุณแม่โรสลิน และตัวแทนสมาชิกร่วมแสดงความยินดี

กับคณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ แห่ง ราชบุรี

 

 

 

 

ซิสเตอร์จากศูนย์อภิบาลรักกางเขน ฯ ร่วมกับกลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลจันทบุรี

ออกหน่วย ฯ โอกาสฉลองวัดนักบุญยอแซฟกรรมกร ท่าใหม่ จันทบุรี

 

 

 

 

ฉลองครบรอบปฏิญาณตน 60 ปี 50 ปี และ 25 ปี ในชีวิตนักบวช

ของคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี

 

 

 

 

สมาชิกคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี

สัมมนาประจำปี ศึกษากฤษฎีกาด้านการภาวนา และการแพร่ธรรม

 

 

 

 

สมาชิกคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี

ร่วมรดน้ำ ขอพรผู้ใหญ่ โอกาสวันสงกรานต์ วันปีใหม่ไทย

 

 

 

 

คณะซิสเตอร์ ร่วมกับคณะสงฆ์และสภาอภิบาลอาสนวิหารพระนางมารีอา ฯ

เยี่ยมเยียน และร่วมถวายบูชามิสซาให้กับผู้ต้องขังทัณฑสถาน จันทบุรี

 

 

 

 

มิสซาบูชาขอบพระคุณ และวจนพิธีกรรม

อุทิศแด่ ซิสเตอร์ โรซา วินเซนต์ มณี แซ่อื้ง

 

 

 

 

บรรยากาศการร่วมขอบคุณ และแสดงความยินดี

แด่คุณแม่มหาธิการิณี คณะที่ปรึกษาชุดเก่าและใหม่

 

 

 

 

บรรยากาศการเลือกตั้งมหาธิการิณี และคณะที่ปรึกษาชุดใหม่

ของคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี วันที่ 22 มีนาคม 2558/2015

 

 

 

 

คณะซิสเตอร์ร่วมแบ่งปันวีถีชุมชนวัด ร่วมกับคณะสงฆ์ สัตบุรุษ

ของอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี บ้านคุณยาใจ

 

 

 

 

คุณพ่อไพยง มนิราช เป็นผู้เชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษาและแนะนำ

ในวาระสมัชชา ครั้งที่ 11/2015 ของคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี

 

 

 

 

สมาชิกคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี กลับอารามศูนย์กลางคณะ ฯ

สู่การเลือกตั้งมหาธิกการิณีและคณะผู้บริหารคณะชุดใหม่

 

 

 

 

สัมมนาฟื้นฟูจิตใจกลุ่มฆราวาสรักไม้กางเขนและผู้สนใจ ครั้งที่ 5 เขตจันทบุรี

โดย พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล

 

 

 

 

สัมมนาฟื้นฟูจิตใจกลุ่มฆราวาสรักไม้กางเขนและผู้สนใจ ครั้งที่ 5 เขตปราจีนบุรี

โดย พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล

 

 

 

 

พิธีเปิดปีชีวิตนักบวชในประเทศไทย ในวันฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร

โดย พระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

 

 

 

 

ซิสเตอร์จากศูนย์อภิบาลรักกางเขน ฯ ร่วมกับกลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลจันทบุรี

ออกหน่วย ฯ โอกาสฉลองวัดนักบุญอันตน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

 

 

 

 

คุณพ่อ และคณะซิสเตอร์รักกางเขน เวียดนาม

เดินทางมาเยี่ยมอารามรักกางเขน จันทบุรี

 

 

 

 

มิสซาบูชาขอบพระคุณ และวจนพิธีกรรม

อุทิศแด่ ซิสเตอร์ คามิลลา บังอร สมหมาย

 

 

 

 

คณะซิสเตอร์ ผู้ฝึกหัดของคณะ และสัตบุรุษ ร่วมเดินทางกางเขน

เพื่ออุทิศแด่ดวงวิญญาณ ซิสเตอร์ คามิลลา บังอร สมหมาย

 

 

 

 

เยี่ยมเยียนและส่งความสุข ให้กับผู้ป่วยโรคเรื้อน

ณ หมู่บ้านคามิลโล และบ้านแพร่งขาหยั่ง

 

 

 

 

จัดกิจกรรมส่งความสุข ให้กับคนงานก่อสร้างอาราม

โอกาสวันคริสต์มาส และสวัสดีปีใหม่ 2015

 

 

 

 

สมัชชาครั้งที่ 11/2015 ภคินีคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี

ระหว่างวันที่ 6-14 ธันวาคม 2557

 

 

 

 

มิสซาบูชาขอบพระคุณ และวจนพิธีกรรม

อุทิศแด่ ซิสเตอร์ อันนา เลโอนี น้อมจิต อารีพรรค

 

 

 

 

"เปิดปีนักบวช สังฆมณฑลจันทบุรี"

ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี

 

 

 

 

"รากฐานฝ่ายจิต ครูรักกางเขน"

วันครอบครัวครูรักกางเขน ครั้งที่ 15"ถ้าความต้องการของเราไม่ตรงกับที่พระเจ้าต้องการ เราต้องหยุดและสวดภาวนา เพื่อขอให้พระเจ้าทรงช่วยเหลือเรา และเดินต่อไปในสายพระเนตร" (พระสันตะปาปาฟรังซิส)

 


  
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
อัครสังฆมณฑลท่าแร่
สังฆมณฑลเชียงใหม่
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

 

  


- คณะนักบวช -

ชมรมอธิการิณี
คณะรักกางเขน แห่ง อุบล ฯ
คณะรักกางเขน แห่ง ท่าแร่
คณะพระหฤทัย ฯ
คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
คณะพระกุมารเยซู
คณะอุร์สุลิน
คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์
คณะพระราชินีมาเรีย
คณะซาเลเซียน
คณะพระมหาไถ่
คณะภราดาเซนต์คาเบรียล
คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมล ฯ
คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์
คณะคามิลเลียน
คณะภราดาลาซาล

 

 

 

บ้านสวนมารีย์

สถานที่ : อบรมสัมมนา / เข้าเงียบ

ที่อยู่ : 111 ม.14 ต.ดงขี้เหล็ก
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

สนใจติดต่อได้ที่ :083-1587497

E-mail :
bansuan.maree@gmail.com

Facebook : บ้านสวนมารีย์

 

 

 

 

 

 

 

 Free Web Site Counter
 เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


คณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี

108 หมู่ 5 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 โทร. 0-3931-2425 , 0-3932-5305 โทรสาร. 0-3932-4545 E-mail : lcc-th@hotmail.com