คติพจน์
ตราสัญลักษณ์
พระพรพิเศษ
เป้าหมาย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
การอบรม
โรงเรียนของคณะ
     - สตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี
     - ยอแซฟวิทยา ท่าใหม่
     -
มารดานุสรณ์ ตราด
     - มารีวิทยา ปราจีนบุรี
     - มารีวิทยา กบินทร์บุรี
     มารีวิทยา ศรีมโหสถ
     - ลัมแบรต์พิชญาลัย นายายอาม

สนามงานแพร่ธรรม
สหพันธ์รักกางเขน
ฆราวาสรักกางเขน
ศูนย์อภิบาล ฯ รักกางเขน จันท์
     - Facebook ศูนย์อภิบาลฯ
ภารกิจ ปี 2018
ปฏิทินคณะ (มีนาคม 2019)

 

 

 
  

เดือนมีนาคม 2562/2019

13 มีนาคม
ซ.คริสตีนา สมจิต  แซ่เตียว

18 มีนาคม
ซ.ซีริล จำนันท์  ไพรงาม

25 มีนาคม
ซ.แรแดมป์ต้า สาลี่   ตันติกุล
ซ.มัยตรี สุระเสียง

 

เดือนมีนาคม 2562/2019

1 มีนาคม
+ ซ.ยออากิม มาลี  ศรีสุระ
(2013)

10 มีนาคม
+ ซ.เทเรซา สายัณห์ แซ่เตียว
(2014)

13 มีนาคม
+ ซ.วาแลนติน สงวน  ศรีสุระ
(1987)

16 มีนาคม
+ ซ.มาทิลดา แควน  อานามนารถ
(1986)

20 มีนาคม
+ ซ.ฟิลิป อนงค์  ไพรงาม
(1994)

21 มีนาคม
+ ซ.รูฟีนา ยอม  วงษ์ชีรี
(1993)

21 มีนาคม
+ ซ.โรซา มณี แซ่อึ้ง
(2015)

 

 

 
บ้านสวนมารีย์

สถานที่ : อบรมสัมมนา / เข้าเงียบ

ที่อยู่ : 111 ม.14 ต.ดงขี้เหล็ก
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

สนใจติดต่อได้ที่ :083-1587497

E-mail :
bansuan.maree@gmail.com

Facebook : บ้านสวนมารีย์

 

 

ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้าผู้ถูกตรึง ดวงใจลูกแสวงหาพระองค์พระองค์แต่ผู้เดียว ลูกขอเทิดทูนพระองค์ เพราะโดยกางเขนศักดิ์สิทธิ์นี้ พระองค์ทรงช่วยประชากรของพระองค์ให้รอด อาแมน.

 


 

 

 

 

 

 

 

สหพันธ์รักกางเขนประชุมสามัญ

ณ สวนฟาติมาการ์เด้น กบินทร์บุรี

 

 

 

 

ชุมนุมศิษย์เก่าฟาติมา

ณ สวนฟาติมาการ์เด้น กบินทร์บุรี

 

 

 

 

ฟื้นฟูจิตใจฆราวาสรักไม้กางเขนประจำปี เขตปราจีนบุรี

ณ อารามศูนย์กลางคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี

 

 

 

 

ฟื้นฟูจิตใจฆราวาสรักไม้กางเขนประจำปี เขตปราจีนบุรี

ณ โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี

 

 

 

 

คณะซิสเตอร์ และผู้ฝึกหัดคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี ร่วมงานวันนักบวชสากล

โอกาสครบรอบ 350 ปี แห่งการสถาปนามิสซังสยาม

 

 

 

 

คุณพ่อคณะผู้บริหาร คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ สติ๊กมาร์ติน

เดินทางมาเยี่ยมเยียนคณะซิสเตอร์ของเรา

 

 

 

 

ซิสเตอร์คณะรักกางเขน แห่ง ฟานเที๊ยส เวียดนาม

เดินทางมาเยี่ยมเยียนอารามของเรา

 

 

 

 

พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ร่วมกับคณะสงฆ์อาสนวิหารฯ และคณะคามิลเลียน

เยี่ยมเยียนและให้พรโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่

 

 

 

 

คุณแม่โรสลินเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสหพันธ์อธิการเจ้าคณะนักบวชในประเทศไทย

เพื่อประชุมวางแผนงานของสหพันธ์ฯร่วมกัน

 

 

 

 

สัมมนา "ตามรอยพ่อลัมแบรต์ ในงานอภิบาลแพร่ธรรม" (3 กลุ่ม)

ณ ฟาติมาการ์เด้น กบินทร์บุรี

 

 

 

 

คณะซิสเตอร์เยี่ยมเยียน และสอนคำสอนนักโทษชาย

ณ เรือนจำกลางชลบุรี

 

 

 

 

งานรวมพลังรักกางเขน ครั้งที่ 8

สหพันธ์คณะภคินีรักกางเขน แห่ง ประเทศไทยและลาว

 

 

 

 

งานปลงศพซิสเตอร์ฟรังกา กะวิน สฤษดิกิจ

โดย พระคุณเจ้า ซิลวิโอ สิริพงษ์ จรัสศรี"ถ้าความต้องการของเราไม่ตรงกับที่พระเจ้าต้องการ เราต้องหยุดและสวดภาวนา เพื่อขอให้พระเจ้าทรงช่วยเหลือเรา และเดินต่อไปในสายพระเนตร" (พระสันตะปาปาฟรังซิส) 

 

 

 

 

 

 

 


อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
อัครสังฆมณฑลท่าแร่
สังฆมณฑลเชียงใหม่
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

 

 

 

  

 

 

 

 


- คณะนักบวช -

ชมรมอธิการิณี
คณะรักกางเขน แห่ง อุบล ฯ
คณะรักกางเขน แห่ง ท่าแร่
คณะพระหฤทัย ฯ
คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
คณะพระกุมารเยซู
คณะอุร์สุลิน
คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์
คณะพระราชินีมาเรีย
คณะซาเลเซียน
คณะพระมหาไถ่
คณะภราดาเซนต์คาเบรียล
คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมล ฯ
คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์
คณะคามิลเลียน
คณะภราดาลาซาล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี

108 หมู่ 5 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 โทร. 0-3931-2425 , 0-3932-5305 โทรสาร. 0-3932-4545 E-mail : lcc.lovers@gmail.com