- ความแห้งแล้งฝ่ายจิต ถูกชุบชูขึ้นใหม่ ด้วยความรักของพระเจ้า

- เด็กฉลาดเกินวัย แสวงหากระแสเรียก

- พลังรัก... ในพระเป็นเจ้า

- ความฝันใฝ่ในใจของพ่อ (โอกาสครบรอบ 350 ปี พระสังฆราชลัมแบรต์เดินทางมาถึงอยุธยา)