พระสังฆราชเปโตร ลัมแบรต์ เดอ ลา ม็อต

ตั้งคณะนักบวชหญิงรักไม้กางเขน

ปีนี้คณะรักกางเขนของเรา ฉลองครบรอบ 350 ปี แห่งการมาถึงอยุธยา ของพ่อลัมแบรต์  พวกลูกรักกางเขน อยากทำอะไรเพื่อให้ความฝันใฝ่ของพ่อเกิดขึ้นจริงในชีวิตของพวกลูกบ้าง   เมื่อได้อ่านหนังสือประวัติของพ่อเล่มใหม่ที่พิมพ์ขึ้นโดยสหพันธ์รักกางเขนไทย-ลาวด้วยแล้ว... คิดน่าจะนำข้อคิดดีๆที่พ่อให้มา  เป็นพลังแห่งชีวิต ที่พวกลูกต้องเดินไปนี้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

***บุคคลที่เป็นไปตามยุคเดียวกัน*****

พ่อเป็นบุคคลที่เกิดในยุคนักบุญ  ชีวิตจิตสูงส่ง มีเมตตาจิต และเป็นยุคแห่งการริเริ่มกิจการที่ดีงามมากมาย  เป็นยุคแห่งการทรงนำขององค์พระจิตเจ้า   เป็นเวลาแห่งการฟื้นฟูพลัง ที่สูญเสียไปจากสงครามขึ้นมาใหม่ก็ว่าได้

พ่อเป็นผู้ที่ได้รับการหล่อหลอมจากสังคมฝรั่งเศสสมัยนั้น ซึ่งบางครั้งรุนแรงเกินไป มีความเด็ดเดี่ยวเรื่องจิตวิญญาณ เช่นเดียวกับบรรดานักบุญร่วมสมัย  ภาพที่เห็นชัดของพ่อก็คือ ความใฝ่ฝันที่จะมีชีวิตจิตที่สูงส่ง   กระหายจิตภาวนา ซื่อสัตย์ต่อการอบรมที่ได้รับจากเยซูอิต และที่สำคัญ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  กิจการมากมาย  “เพื่อพระสิริมงคล อันยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า”

 

"ลูกก้าวตามพ่อ"

    •  พ่อต่อสู้เพื่อจิตวิญญาณ  และเดินไปพร้อมๆกับเพื่อนร่วมสมัย  เพื่อสิริมลคลอันยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า  พวกลูก อาจจะต้องต่อสู้มากหน่อยกับโลกในยุคปัจจุบัน เพราะกาลเวลาที่ต่างกัน  พ่อคงไม่ได้คาดหวังอะไรจากลูกมากที่จะต้องสูงส่งดังนักบุญ ...แต่ลูกได้ทำอะไรบ้างหรือเพื่อจิตวิญญาณของลูกเอง  และเพื่อให้ชีวิตทั้งชีวิตของลูกเป็นสิริมลคลอันสูงส่งแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า

     

    • พระเจ้าเป็นเป้าหมายทั้งหมดของชีวิตพ่อ  ทำให้พ่อมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในงานเมตตาจิตต่าง ๆ  ทำให้พระศาสนจักรเจริญเติบโตขึ้น .......หันมองดูงานของลูกบ้าง  งานนั้นได้สร้างสรรค์กลุ่มชนที่ลูกอยู่   หรือเป็นความคิดริเริ่มที่งดงามของพระจิตเจ้าที่ทำงานในชีวิตของพวกลูกหรือ..

     

    กลับสู่ "ลูกก้าวตาม...พ่อลัมแบรต์"