มิสซาบูชาขอบพระคุณ

โอกาสฉลองครบรอบปฏิญาณ 75 ปี 70 ปี 60 ปี 50 ปี 25 ปี และพิธีปฏิญาณตนตลอดชีพ

วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี

โดย พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธี

 

 

 

กลับสู่หน้าหลัก คณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี