มิสซาบูชาขอบพระคุณ

โอกาสปฏิญาณตนครั้งแรก ของ ซ.อังเยลา ชวัลรัตน์ เสรีรุ่งเรืองชัย ซ.มารีอา อินทุภา ผ่องศรี และ ซ.อันนา ศิรินทิพย์ จองหว่า

พิธีต่อการปฏิญาณ 1 ปี ของ ซ.อันนา พลอยไพลิน ขุนอาจ และ ซ.อันนา กมลวรรณ เกตุพันธ์

และพิธีเข้าสู่นวกภาพของ นวกเณรีนุศรา ทองเหวียง

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 ณ วัดอารามศูนย์กลางคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี

โดย พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธี

 

 

กลับสู่หน้าหลัก คณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี