สำรวจเมื่อ เดือนเมษายน 2560/2017

เลขที่

ชื่อ  -  สกุล

ชื่อนักบุญ

วัน เดือน ปีเกิด

อายุ 1 เม.ย. 2017

ถวายฯ ครั้งแรก

ตลอดชีพ

1

ซ.เรณู        วงศ์ชีรี

กอแลตตา

26 พ.ค. 1926

90/10/6

2 พ.ค. 1946

14/4/1956

2

ซ.องุ่น        สันโดษ

ซิสตี

26 พ.ย. 1926

90/4/6

2 พ.ค. 1946

14/4/1956

3

ซ.สุภา        เต็มศิริพันธุ์

มาร์แซลลี

6 พ.ย. 1927

89/4/26

2 พ.ค. 1946

14/4/1956

4

ซ.ยินดี       ศักดิ์สงฆ์

โปลิน

15 พ.ค. 1926

90/10/17

15พ.ค. 1948

14/4/1956

5

ซ.แฉล้ม     อารีพรรค

เมรี่ ยอห์น

6 ก.ย. 1928

88/6/26

15พ.ค. 1948

14/4/1956

6

ซ.ประคอง     โยธารักษ์

คริสต๊อฟ

4 ต.ค. 1927

89/5/28

15พ.ค. 1949

14/4/1956

7

ซ.พังงา       แซ่ตั๊น

กลอติลดา

17 มี.ค.1926

91/0/15

16พ.ค.1950

14/4/1956

8

ซ.พลอย     พวงเพชร์

ปรักเซดา

15 มิ.ย.1927

89/9/17

16พ.ค. 1950

14/4/1956

9

ซ.ไฉน    ขมสนิท

เวโรนิก

1 ส.ค. 1927

89/8

24เม.ย.1951

28/4/1957

10

ซ.บุญชอบ     หัวใจ

บรียิตตา

6 มี.ค. 1930

87/0/26

24เม.ย.1951

28/4/1957

11

ซ.สมบูรณ์      กุลวิทย์

ซาโลเม

1 เม.ย. 1931

86/-

24เม.ย.1951

28/4/1957

12

ซ.อารี       ศักดิ์สงฆ์

วาเลรี

19 พ.ค. 1927

89/10/13

24เม.ย.1951

28/4/1957

13

ซ.พัชรา     อารีพรรค

กาสซิลดา

20 ต.ค. 1931

85/5/12

24เม.ย.1951

28/4/1957

14

ซ.มะลิวัลย์    ประทุมมี

ราฟาแอล

8 ธ.ค. 1932

84/3/24

4 พ.ค. 1953

29/4/1959

15

ซ.บุญเทือง   ภัทรเสาร์วดี

อีซีโดโร

6 ส.ค. 1936

80/7/26

4 พ.ค. 1953

29/4/1959

16

ซ.อุทุมพร      คูนา

ดอมีติลลา

28 ธ.ค. 1928

88/3/4

4 พ.ค. 1953

29/4/1959

17

ซ.บุญศรี     วิสุทธิอุทัยกุล

โซเฟีย

2 ก.ค. 1929

87/9

30เม.ย.1955

29/4/1961

18

ซ.ราตรี      สมุทรคีรี

ดีมนา

28 ส.ค. 1932

84/7/4

30เม.ย.1955

29/4/1961

19

ซ.ศรีสมร    แซ่เตียว

เอาเรอา

15 ส.ค. 1930

86/7/17

30เม.ย.1955

29/4/1961

20

ซ.สมจิต    แซ่เตียว

คริสตีนา

1 ก.ค. 1931

85/9

30เม.ย.1955

29/4/1961

21

ซ.กะวิน        สฤษดิกิจ

ฟรังกา

15 ก.พ. 1936

81/1/17

28เม.ย1956

29/4/1962

22

ซ.เพ็ชรัตน์     เซ็ดเจริญ

แอนนาทา

10 ก.พ. 1933

84/1/22

28มี.ค.1957

29/4/1963

23

ซ.พลอย       เซ็ดเจริญ

โดโรธี

17 พ.ย. 1931

85/4/15

28มี.ค.1957

29/4/1963

24

ซ.อาภา       รุ่งเรืองผล

คอนสตันซีอา

24 ก.พ. 1934

83/1/8

28มี.ค.1957

29/4/1963

25

ซ.พเยาว์      ถาวรวงศ์

โจน ออฟ อาร์ค

12 พ.ย. 1935

81/4/20

24เม.ย.1958

12/3/1964

26

ซ.จำรัส     อานามนารถ

เทโอดอร์

2 มิ.ย. 1938

78/10

24เม.ย.1958

29/4/1964

27

ซ.รัชดา       จันทร

มารีนา

1 เม.ย. 1933

84/-

24เม.ย.1958

29/4/1964

28

ซ.ศุภางค์   กูลมงคลรัตน์

มาร์ติน

17 ก.ย. 1940

76/6/15

24เม.ย.1958

29/4/1964

29

ซ.น้ำเงิน    อานามนารถ

อัลบีนา

5 มิ.ย. 1935

81/9/27

8 เม.ย.1959

29/4/1965

30

ซ.เฉลิมพรรณ พัฒนภิรมย์

เฮแลน

20 พ.ค. 1936

80/10/12

8 เม.ย.1959

29/4/1965

31

ซ.รพีพร      ชาญสว่าง

อัลฟองส์

18 พ.ค. 1937

79/10/14

8 เม.ย.1959

29/4/1965

32

ซ.วิไล      สุขสกุล

ดอมมีนา

1 พ.ค. 1940

76/11

8 เม.ย.1959

29/4/1965

33

ซ.อุบล     คาทอลิค

อาทานาส

8 มี.ค. 1936

81/0/24

31 มี.ค.1960

29/4/1966

34

ซ.มะลิวัลย์    แซ่โง้ว

ดาเมียน

15 ต.ค. 1939

77/5/17

21 มี.ค.1961

29/4/1967

35

ซ.สรินยา    เพชรศิริพันธุ์

เยราร์ด

1 เม.ย. 1938

79/-

21 มี.ค.1961

29/4/1967

36

ซ.วิมล      เชาวน์ดี

เชแลสติน

3 ก.ย. 1939

77/6/29

21 มี.ค.1961

29/4/1967

37

ซ.สำเนา    มงคลรัตน์

เอแฟรม

4 มี.ค. 1939

78/0/28

21 มี.ค.1961

29/4/1967

38

ซ.ฉวีวรรณ     เชาวดี

ไอรีน

18 ธ.ค. 1940

76/3/14

27 มี.ค.1962

29/4/1968

39

ซ.มาลา      ทัดมาลี

เอวารีสต์

24 มี.ค. 1942

75/0/8

27 มี.ค.1962

29/4/1968

40

ซ.ประคอง      คำแดง

อิมมาคิวเลต

25 ธ.ค. 1938

78/3/7

10 พ.ค.1963

29/4/1969

41

ซ.ศรีไพร     กระทอง

โรสลิน

6 มี.ค. 1944

73/0/26

10 พ.ค.1963

29/4/1969

42

ซ.บุญสร้าง    หนึ่งน้ำใจ

แบร์นาร์ด

21 มี.ค. 1936

81/0/11

10 พ.ค.1963

29/4/1969

43

ซ.ศรีอุทัย    พรมสาร

มัซซาแรล

27 มิ.ย. 1942

74/9/5

10 พ.ค.1963

29/4/1969

44

ซ.วิภา      แซ่ตั๊น

เรอเน

2 พ.ค. 1943

73/11

12 พ.ค.1964

29/4/1970

45

ซ.อภิวันท์    ภานุพันธ์

อาแมนดา

4 มี.ค. 1946

71/0/28

12 พ.ค.1964

29/4/1970

46

ซ.มณี      หยองโก

อูร์ซูลา

6 ส.ค. 1941

75/7/26

12 พ.ค.1964

29/4/1970

47

ซ.จิตรา     วงศ์ชีรี

ซิลแวสแตร์

7 เม.ย. 1942

74/11/25

12 พ.ค.1964

29/4/1970

48

ซ.บุญสม     ปิ่นสุวรรณ

ดาเรีย

1 ก.ค. 1945

71/9

16 มี.ค.1965

29/4/1971

49

ซ.พนิดา    สุขสำราญ

เฟอร์ดินันท์

28 ก.ย. 1943

73/6/4

24 มี.ค.1966

29/4/1972

50

ซ.ประกอบ   โยธารักษ์

ฟีเดลีส

7 พ.ค. 1941

75/10/25

24 มี.ค.1966

29/4/1972

51

ซ.จำนันท์     ไพรงาม

ซีริล

7 ส.ค. 1945

71/7/25

8 เม.ย.1967

29/4/1973

52

ซ.ลำยงค์      อุ้นวุ้น

กอร์เนลี

18 มี.ค. 1948

69/0/14

8 เม.ย.1967

29/4/1973

53

ซ.สุดา     ชาญสว่าง

เวนันต์

18 ก.ย. 1941

75/6/14

8 เม.ย.1967

29/4/1973

54

ซ.บุญเทียม    โรซา

ทาร์ซีซีอุส

1 ธ.ค. 1942

74/4

8 เม.ย.1967

29/4/1973

55

ซ.วันทา       สิทธิพล

มอรีส

12 พ.ค. 1946

70/10/20

8 เม.ย.1967

29/4/1973

56

ซ.มลิวัลย์     กู้ชาติ

ฟอสตา

16 ม.ค. 1944

73/2/16

28 มี.ค.1968

29/4/1974

57

ซ.วารุณี   ลออสิทธิภิรมย์

เรมอนด์

20 ม.ค. 1949

68/2/12

28 มี.ค.1968

29/4/1974

58

ซ.พัฒนา    นาวารัตน์

มารีโอ

27 ก.ย. 1949

67/6/5

28 มี.ค.1968

29/4/1974

59

ซ.จำเนียร    บุญทัน

บัปติสต์

4 มี.ค. 1947

70/0/28

27มี.ค.1969

29/4/1975

60

ซ.วันทนา     อโศกสกุล

เบดา

1 ม.ค. 1945

72/3

27 มี.ค.1969

29/4/1975

61

ซ.ทัศนีย์      วรอุไร

อัลเบิร์ต

23 มี.ค. 1949

68/0/9

13 มี.ค.1970

29/4/1976

62

ซ.มุกดา       วิจิตรวงศ์

วีตี้

15 ส.ค. 1949

67/7/17

13 มี.ค.1970

29/4/1976

63

ซ.ประดับศรี   โถทอง

ลูซี่

8 ส.ค. 1946

70/7/24

13 มี.ค.1970

29/4/1976

64

ซ.สาลี่         ตันติกุล

เรแดมป์ต้า

24 มี.ค. 1947

70/0/8

13 มี.ค.1970

29/4/1976

65

ซ.วนิดา       ไตรวุฒิ

แอนน์

31 ม.ค. 1948

69/2/1

13 มี.ค.1970

29/4/1976

66

ซ.มัลลิกา   วรรณชัยวงศ์

แคลร์

5 พ.ค. 1947

69/10/27

17 มี.ค.1971

29/4/1976

67

ซ.ชุลี        สรรเพชร

เจน

11 ต.ค. 1949

67/5/21

17 มี.ค.1971

27/4/1977

68

ซ.สมจิต     วิเศษเธียรกุล

เบนิลด์

30 ธ.ค. 1949

67/3/2

17 มี.ค.1971

27/4/1977

69

ซ.สุมาลี     สุดจินดา

เทเรซา

17 เม.ย. 1952

64/11/15

16 มี.ค.1972

28/4/1978

70

ซ.อุบล       ผังรักษ์

เทเรซา

25 ก.พ. 1950

67/1/7

15 มี.ค.1973

28/4/1979

71

ซ.ดวงแข    รัตโนภาส

มักดาเลนา

5 ก.ค. 1955

61/8/27

14 มี.ค.1975

29/4/1981

72

ซ.อำไพ      ชื่นอารมณ์

มารีอา

14 ต.ค. 1951

65/5/18

30 มี.ค.1976

24/4/1982

73

ซ.สุมิตรา     เชาวน์ดี

มอนีกา

25 ส.ค. 1954

62/7/7

30 มี.ค.1976

23/4/1983

74

ซ.วารุณี      นาวารัตน์

ลูชีอา

14 เม.ย. 1954

62/11/18

12 มี.ค.1977

23/4/1983

75

ซ.วันเพ็ญ    ไชยเผือก

อันนา

30 ม.ค. 1954

63/2/2

12 มี.ค.1977

23/4/1983

76

ซ.สุพัตรา   นนทสุวรรณ์

มารีอา

8 ส.ค. 1956

60/7/24

12 มี.ค.1977

23/4/1983

77

ซ.กัลยา      ยุติธรรม

เวรอนีกา

6 พ.ย. 1957

59/4/26

12 มี.ค.1977

21/4/1985

78

ซ.อุไรวรรณ    พุมมี

เอลิซาเบ็ธ

8 พ.ย. 1958

58/4/24

4 พ.ค.1978

28/4/1984

79

ซ.รุ่งทิพย์    พัฒนภิรมย์

มารีอา

24 ก.พ. 1957

60/1/8

4 พ.ค.1978

28/4/1984

80

ซ.จำเรียง     ถาวรสิน

เทเรซา

26 มี.ค. 1957

60/0/6

24 มี.ค.1979

30/4/1987

81

ซ.ประทุมพร    วิจิตรวงศ์

มารีอา

16 พ.ค. 1959

57/10/16

24 มี.ค.1979

21/4/1985

82

ซ.วรนุช     ประนอมมิตร

มารีอา

25 มิ.ย. 1959

57/9/7

24 มี.ค.1979

21/4/1985

83

ซ.สุมาลี       โชติผล

อันนา

4 เม.ย.1960

56/11/29

24 มี.ค.1979

21/4/1985

84

ซ.มณีรัตน์     โชติผล

อันนา

4 พ.ย. 1958

58/4/28

28 มี.ค.1982

24/4/1988

85

ซ.นุชฤดี      รักคิด

เทเรซา

23 ส.ค. 1962

54/7/9

24เม.ย.1983

26/4/1990

86

ซ.บุญเลิศ    โยธารักษ์

อันนา

29 ส.ค. 1962

54/7/3

24เม.ย.1983

27/4/1989

87

ซ.สุรางค์     ศรีสุระ

เทเรซา

28 ก.ค. 1962

54/8/4

24เม.ย.1983

27/4/1989

88

ซ.ขวัญเรียม   เพียรรักษา

มารีอา

9 ก.พ. 1963

54/1/23

24 พ.ค.1987

23/4/1993

89

ซ.เพ็ญจันทร์   มีนะจรัส

มารีอา

15 เม.ย. 1963

53/11/17

15 พ.ค.1990

20/4/1996

90

ซ.อาริณี      วงศ์ไพบูลย์

อักแนส

10 ต.ค. 1957

59/5/22

15 พ.ค.1990

20/4/1996

91

ซ.นงลักษณ์    ประทุมปี

เทเรซา

16 ธ.ค. 1965

51/3/16

15 พ.ค.1990

20/4/1996

92

ซ.ดาวเรือง     มาตรง

มารีอา

20 พ.ค. 1966

50/10/12

2 พ.ค. 1991

25/4/1998

93

ซ.พัตรา      ขมสนิท

เทเรซา

10 ธ.ค. 1968

48/3/22

15 พ.ค.1992

25/4/1998

94

ซ.นิภา      รักผกาวงศ์

มารีอา

23 ก.พ. 1961

56/1/9

15 พ.ค.1992

25/4/1998

95

ซ.อัจฉรา    สุขพิบูลย์

เทเรซา

23 ส.ค. 1967

49/7/9

24เม.ย.1993

10/4/1999

96

ซ.รพิพรรณ   สวัสดิการ

มารีอา

17 ธ.ค. 1972

44/3/15

29เม.ย.1995

21/4/2001

97

ซ.ศรีธารา    รุ่งเรือง

ลูชีอา

4 พ.ย. 1972

44/4/28

29เม.ย.1995

21/4/2001

98

ซ.ภณิดา     มัธยมชาติ

อันนา

30 ม.ค. 1973

44/2/2

29เม.ย.1995

21/4/2001

99

ซ.ยุวดี       ล้อคำ

มารีอา

23 ธ.ค. 1973

43/3/9

20เม.ย.1996

20/4/2002

100

ซ.แพงศรี    ประทุมตรี

มารีอา

25 ธ.ค. 1974

42/3/7

27 มี.ค.1999

23/4/2005

101

ซ.อุไร       คงทอง

เทเรซา

6 ก.ย. 1976

40/6/26

27 มี.ค.1999

4/4/2008

102

ซ.อรนุช     อานามนารถ

มารีอา

4 ก.ย. 1976

40/6/28

27 มี.ค.1999

31 /3/2007

103

ซ.มัยตรี    สุระเสียง

มารีอา

2 มี.ค. 1975

42/1

27 มี.ค.1999

23/4/2005

104

ซ.กองคำ     สุระเสียง

อันนา

19 ม.ค. 1976

41/2/13

27 มี.ค.1999

23/4/2005

105

ซ.มิ่งขวัญ      ผลมูล

เทเรซา

4 พ.ย. 1976

40/4/28

27 มี.ค.1999

23/4/2005

106

ซ.อุมาภรณ์    ทวีการ

คัธริน

3 ธ.ค. 1969

47/3/29

27 มี.ค.1999

23/4/2005

107

ซ.ยงศรี       สุระเสียง

เทเรซา

10 ต.ค. 1977

39/5/22

27 มี.ค.1999

31/3/2007

118

ซ.นงลักษณ์    สันจิตร

มารีอา

14 ก.พ. 1979

38/1/18

20เม.ย.2001

31/3/2007

109

ซ.เพ็ชรรัตน์  สุขสำราญ

มารีอา

14 ก.ย.1978

38/6/18

20เม.ย.2001

31/3/2007

110

ซ.ลัดดา     เชยบุญ

เทเรซา

8 พ.ค. 1970

46/10/24

19เม.ย.2002

4/4/2009

111

ซ.ณัฐฐา     สินบำรุง

อันนา

24 มิ.ย. 1974

42/9/8

19เม.ย.2002

4/4/2009

112

ซ.ณัฐวรรณ อติชาติธานินทร์

เทเรซา

2 พ.ย. 1981

35/5

24เม.ย.2004

16/4/2011

113

ซ.พัชรียา  โยธารักษ์

มารีอา

28 มี.ค. 1983

34/0/4

22เม.ย.2005

16/4/2011

114

ซ.ณัฐวรรณ ฉวีนิรมล

เทเรซา

24 มี.ค.1985

32/0/8

31 มี.ค. 2008

22/4/2017

115

ซ.วิมลรัตน์  พัสดุ

มารีอา

28 เม.ย.1985

31/11/3

31 มี.ค. 2008

22/4/2017

116

ซ.ดิษราภรณ์ ศรีประมงค์

อันนา

3 เม.ย.1986

31-

31 มี.ค. 2008

22/4/2017

117

ซ.แสงคำ   ปอดอ

แบร์นาแด๊ต

1 ม.ค. 1984

33/3

21 มี.ค. 2010

 

118

ซ.ศรีคำ   ปอดอ

ลูชีอา

1 ม.ค. 1984

33/3

21 มี.ค. 2010

 

119

ซ.นิตยา  ชงโคพนาเวศ

อักแนส

27 มี.ค.1988

29/0/5

23 เม.ย.2016

 

120

ซ.วีณา  เฉลิมธุวานนท์

แบร์นาแด็ต

27 ก.พ.1990

27/1/5

23 เม.ย.2016

 

121

ซ.สายชล ลี้มงคลเลิศ

คริสตีนา

8 พ.ย.1993

23/4/24

21เม.ย.2017

 

122

ซ.อารียา  พุ่มเจริญ

อันนา

16 พ.ค.1994

22/10/16

21เม.ย.2017

 

123

ซ.รชยา  ครุฑวิเศษ

เซซีลีอา

10 ก.ค.1994

22/8/22

21เม.ย.2017

 

124

ซ.สุทิศา  อิ่มสุวรรณ

ลูชีอา

19 เม.ย.1994

22/11/13

21เม.ย.2017