คุณแม่เทเรซา ได้จารึกคำเหล่านี้บนกำแพงในบ้านเด็กกำพร้า

ณ กรุงกัลกัตตา ประเทศอินเดีย


คนชอบทำอะไรไม่ค่อยมีเหตุผล ไม่คิดก่อนทำ หรือนึกถึงแต่ประโยชน์ของตนเอง

อย่างไรก็ตาม จงให้อภัยแก่เขาทั้งหลาย


ถ้าท่านเป็นคนใจดี คนอาจคิดว่าท่านเป็นคนเห็นแก่ตัว หวังผลตอบแทน

อย่างไรก็ตาม จงเป็นคนดีต่อไป


ถ้าท่านประสบความสำเร็จ ท่านจะได้ทั้งเพื่อนแท้และเพื่อนเทียม

อย่างไรก็ตาม จงประสบความสำเร็จต่อไป


ถ้าท่านเป็นคนตรงไปตรงมาและเปิดเผย คนอาจโกงท่านได้

อย่างไรก็ตาม จงเป็นคนตรงไปตรงมาและเปิดเผยต่อไป


สิ่งที่ท่านใช้เวลาเป็นปีๆในการสร้าง คนอาจทำลายชั่วคืนเดียว

อย่างไรก็ตาม จงสร้างต่อไป


ถ้าท่านพบความสงบสุขในจิตใจ คนอาจอิจฉาท่าน

อย่างไรก็ตาม จงมีความสงบสุขในจิตใจต่อไป


ความดีที่ท่านทำวันนี้ คนอาจลืมวันพรุ่งนี้

อย่างไรก็ตาม จงทำดีต่อไป


จงให้แก่โลกสิ่งดีที่สุดที่ท่านมี สิ่งนั้นอาจจะไม่เพียงพอ

อย่างไรก็ตาม จงให้แก่โลกสิ่งดีที่สุดที่ท่านมีต่อไป


ในวาระสุดท้าย จะไม่เหลือท่านและคน แต่จะเหลือท่านและพระเป็นเจ้าเท่านั้น"เราไม่อาจทำการใหญ่โตมโหฬารแต่เราสามารถทำสิ่งเล็กๆน้อยๆ ด้วยความรักอันใหญ่โตมโหฬาร"


- กลับสู่..สรรหา มาให้ "สุข" -