การสวดสายประคำ

เป็นการกระทำที่ยิ่งใหญ่สูงส่งและศักดิ์สิทธิ์

เพราะเป็นสวรรค์ที่เชิญชวนเราให้สวดสายประคำ


นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต

 

 

สายประคำของท่าน คือหนังสือสวดทำวัตรของท่านนั่นเอง


นักบุญวินเซนต์ เดอ ปอล

 

 

 

สายประคำ คือการล้มละลายของปีศาจ

 

นักบุญยวง บอสโก

 

 

 

สายประคำเหมือนสายรุ้งที่ปรากฏขึ้นบนฟากฟ้า

แห่งพระศาสนจักรของพระเจ้า

เป็นเสาหลักแห่งสันติสุขสำหรับคริสตังทุกคน

 

นักบุญเทเรซาแห่งอาวิลลา

 

 

 

สายประคำ

คือรูปแบบการสวดบทข้าพเจ้าเชื่อถึงพระเจ้า (Credo) นั่นเอง

 

บุญราศี พระคาร์ดินัลนิวแมน

 

 

 

สายประคำ อุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างยิ่ง

ในกระเป๋าอภิบาลของผู้ประกาศพระวรสาร

 

บุญราศี พระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2

 

 

 

การสวดสายประคำ

คือพระวรสารที่เรียบง่าย และช่วยโลกให้พ้นจากภยันตรายได้


พระสันตะปาปาปีโอที่ 11

 

 

 

ข้าพเจ้าปรารถนาให้พวกท่านยึดสายประคำไว้

เหมือนที่ข้าพเจ้าทำอยู่

เพราะสายประคำคือการสัมผัสสวรรค์

สิ่งที่ข้าพเจ้าเสียใจคือข้าพเจ้าไม่ได้ยึดสายประคำไว้เร็วกว่านี้


Maréchal Lyautey
จอมพลฝรั่งเศส ในสงครามโลกครั้งที่ 1

 

ผมไม่เคยสงสัยคุณค่าของนายพลหรือความกล้าหาญของทหาร

ในปกครองเลย... กระนั้นก็ดี

ผมยังขาดอยู่เพียงการวางใจอย่างเต็มที่ต่อแม่พระเมืองลูร์ด

เช่นเด็กน้อยที่มีต่อมารดาของตน ผมสวดวิงวอนพระแม่เสมอในยามวิกฤติ

และพระแม่ก็ประทานแสงสว่างและการตัดสินใจให้เสมอ

ผมสวดสายประคำทุกวันตลอดชีวิต แม้แต่ในวันที่มีการรบใหญ่...

ดังนั้น ขอให้เชื่อทหารผ่านศึกผู้มีประสบการณ์ว่า

จงอย่าหาข้อแก้ตัวที่จะละเลยการสวดสายประคำเป็นอันขาด


Maréchal Foch
วีรบุรุษฝรั่งเศสในสงครามโลกครั้งที่ 1

 

 

คุณแม่ถามว่า “โรเบิร์ต เธอมีสายประคำติดตัวอยู่หรือเปล่า?”

โรเบิร์ต ชูแมน มีสายประคำติดตัวอยู่เสมอ

และบางครั้งก็ล้วงสายประคำออกจากกระเป๋ากางเกงโดยไม่ได้ตั้งใจ

ในขณะที่กำลังร่วมประชุมทางการเมืองที่สำคัญ


Robert Schuman
รัฐบุรุษฝรั่งเศส หนึ่งในผู้ก่อตั้งสภายุโรปและองค์กรนาโต

 

 

สายประคำทำให้พื้นดินในหัวใจมนุษย์อบอุ่น


Pauline Jaricot (1799-1862)
ผู้ก่อตั้งสมาคมเผยแพร่ความเชื่อและสมาคมสายประคำชีวิต