ในคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกได้พูดถึงแหล่งความรู้เรื่องพระจิตเจ้าไว้ในข้อ 688 ซึ่งพอสรุปได้ว่า เราไม่สามารถมองเห็นพระจิตเจ้าด้วยตาของเรา แต่เราสามารถสัมผัสพระจิตเจ้าได้ด้วยผลของพระองค์ ซึ่งเปรียบเหมือนกับที่เรามองลมไม่เห็น แต่เรารู้ว่ามีลม เพราะเรารู้สึกเย็นหรือเราเห็นกิ่งไม้ไหวเอน เป็นต้น

พระศาสนจักรสอนว่า เราสามารถเห็นผลของพระจิตเจ้าได้จากชีวิตที่เป็นประจักษ์พยานของบรรดานักบุญ ชีวิตของบรรดาธรรมทูต ผู้แพร่ธรรมทั้งหลาย ในพระพรพิเศษที่แต่ละคนมี เราลองมองไปรอบๆตัวของเรา เราจะเห็นคนดีที่สามารถกระทำความดีได้โดยที่ไม่ย่อท้อ แม้ว่าจะมีอุปสรรคใดๆก็ตาม นี่เป็นผลของพระจิตเจ้าประการหนึ่ง

พระจิตทรงมีคุณต่อชีวิตมหาศาล แต่เราอาจจะไม่ได้เข้ามาพึ่งพาอาศัยพระองค์ เพียงเราหยุดนิ่งอธิษฐานวอนขอพระองค์ พระองค์พร้อมที่จะยืนมือเข้ามาช่วยเหลือเรา