(อ้างอิงจาก วารสารคณะรักกางเขน แห่ง จันบุรี 2016)

- กลับสู่ ปลายปากกา..สมาชิก -