พระสังฆราชเปโตร ลัมแบรต์ เดอ ลา ม็อต ถือกำเนิดเมื่อวันที่ 15 มกราคม ค.ศ. 1624 ณ เมืองลีซีเออร์ ประเทศฝรั่งเศส บิดาของท่านชื่อ นายปีแอร์ ลัมแบรต์ เดอ ลา ม็อต มารดาชื่อ นางกาเตอริน เดอ เออเด เดอ ปอแม็งวิล บรรพบุรุษของท่านเป็นคริสตชนที่ศรัทธา

ในวัยเด็กท่านชอบไปเยี่ยมเยียนสนทนากับบรรดาชาวนาและคนยากจน และแบ่งปันสิ่งของหรืออาหารที่ท่านมีให้แก่พวกเขา ท่านชอบเดินเล่นในป่า เพื่อจะมีโอกาสภาวนาตามลำพัง อุปนิสัยสงบเสงี่ยม อ่อนโยน มั่นคง มีความศรัทธาร้อนรนต่อพระเจ้า ชอบทำบุญ ให้ทาน มีวิจารณญาณดี สติปัญญาเฉียบแหลม รักการเรียน เป็นที่รักของผู้พบเห็น

เมื่อจบการศึกษา ท่านลัมแบรต์ได้ทำงานเป็นทนายความ เป็นที่ปรึกษาศาลสูงเมืองรูอัง หน้าที่อันยิ่งใหญ่จากภารกิจการงาน มิได้ทำให้ท่านเปลี่ยนแปลงไปเลย ท่านยังคงมีเมตตาต่อผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างสม่ำเสมอ ว่าความให้ผู้ที่เดือดร้อนด้วยความเมตตา ยุติธรรม

นับวัน....ท่านยิ่งรู้สึกว่าอยากช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ผู้ขาดการเอาใจใส่ ท่านได้รับคำแนะนำจากผู้ดูแลวิญญาณ และที่สุด ท่านได้สละอาชีพที่มีเกียรติ และรายได้สูง เพื่อบวชเป็นพระสงฆ์ ในวันที่ 27 ธันวาคม ค.ศ. 1655 และได้รับเลือกให้เป็นพระสังฆราชแห่งเบริธ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ค.ศ. 1660

 

พระญาณสอดส่องของพระเจ้า ทำให้ท่านต้องมีเหตุผลเดินทางมายังประเทศไทยก่อน โดยมาถึงเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ค.ศ. 1662 ขณะนั้นท่านอายุได้ 38 ปี พระสังฆราช เปโตร ลัมแบรต์ เดอ ลา ม็อต ได้รับการต้อนรับจากสมเด็จพระนารายณ์เป็นอย่างดี ถึงกับได้รับพระราชทานที่ดินผืนใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำ ตำบลบางปลาเห็ด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

พระสังฆราชลัมแบรต์ได้ก่อสร้างวัด โรงเรียน โรงพยาบาล มากมาย สร้างบ้านเณร เพื่อผลิตพระสงฆ์พื้นเมือง และที่สำคัญ ท่านได้รวบรวมสตรีใจศรัทธา ประมาณ 4-5 คน และตั้งกลุ่มแรกของคณะรักกางเขน ในสยาม ที่ค่ายนักบุญยอแซฟ เมื่อวันที่ 7 กันยายน ค.ศ.1672 เพื่อช่วยพระสงฆ์ในงานต่างๆ ของวัด ดูแลคนป่วยในโรงพยาบาลที่ธรรมฑูตตั้งขึ้น และช่วยสอนเรียนเด็กหญิงในโรงเรียนของวัด

 

 

 

ในวาระสุดท้ายของชีวิตพระสังฆราช เปโตร ลัมแบรต์ เดอ ลา ม็อต ท่านป่วยด้วยโรคมะเร็งลำไส้ และโรคนิ่วในไต ท่านรับทุกข์ทรมานอย่างสาหัสเป็นเวลานาน แต่ท่านก็อดทนด้วยใจสงบ ปากพร่ำเอ่ยแต่คำว่า "โปรดให้ข้าพเจ้าเจ็บปวดยิ่งขึ้น แต่โปรดให้ข้าพเจ้ามีความอดทนยิ่งขึ้นด้วย" ท่านเสียชีวิต เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ.1679 รวมอายุได้ 55 ปี 5 เดือน